Δεσμεύεται ο τίτλος της Ελευθεροτυπίας

Παρέμβαση στη δίκη για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 Ελευθεροτυπίας, άσκησαν δημοσιογράφοι Oι Γιώργος Καρελιάς, Γιάννης Παντελάκης, Μαρία Δέδε, Κωνσταντίνος Τσαπόγας, Δέσποινα Αντύπα, Φώτης Απέργης, Κατερίνα Κατή, Παναγιώτα Μπουκουβάλα, Χρήστος Ανδρέας, Μιχαήλ Μιχαηλίδης και Θεοδώρα Νταϊλιάνη άσκησαν την αίτηση αυτή, στη δίκη που δικάζεται στις 15 Φεβρουαρίου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
Στην αίτηση αυτή ζητούν και τις αποζημιώσεις τους από την αναστολή εκτέλεσης και να απαγορευθεί οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοιχείου της Ελευθεροτυπίας και ειδικότερα του τίτλου της, το οποίο αποτελεί το πλέον πολύτιμο περιουσιακό της στοιχείο. Είναι γεγονός ότι από το κείμενο της αίτησης της Ελευθεροτυπίας για υπαγωγή στο άρθρο 99, προκύπτει η πρόθεση της Χ.Κ Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε για εκποίηση του τίτλου, το οποίο αν συμβεί, θα θέσει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των εργαζόμενων δημοσιογράφων.