>Διάκριση της Alpha Finance

>
Η Thomson Reuters Extel Surveys ανακοίνωσε την 8.6.2011 τα αποτελέσματα της καθιερωμένης, ετήσιας έρευνάς της, με τίτλο Extel Europe 2011. Στην έρευνα συμμετέχουν οι μεγαλύτεροι θεσμικοί επενδυτές παγκοσμίως, οι οποίοι αξιολογούν τη συνολική απόδοση όλων των χρηματιστηριακών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά, καθώς επίσης και τα τμήματα οικονομικών αναλύσεων (equity research) και πωλήσεων σε θεσμικούς επενδυτές (equity sales).

Η Alpha Finance διατήρησε για 2η συνεχή χρονιά:

• την 1η θέση διεθνώς στην κατηγορία “Equity Sales”,
ενώ, κατέλαβε επίσης:

• την 3η θέση διεθνώς στην κατηγορία “Country Analysis”,
• την 3η θέση διεθνώς στην κατηγορία “Corporate Access”.

Σε μία δύσκολη συγκυρία για τη χρηματιστηριακή αγορά, τα αποτελέσματα δικαιώνουν τις
συνεχείς προσπάθειες της Alpha Finance για την παροχή υψηλού, διεθνώς ανταγωνιστικού
επιπέδου υπηρεσιών οικονομικών αναλύσεων και πωλήσεων σε μεγάλο αριθμό ξένων και
εγχώριων θεσμικών πελατών, λειτουργώντας παράλληλα και ως κίνητρο για τη διαρκή
βελτίωσή τους.
Αναλυτικότερα, τα στοιχεία έχουν ως εξής:
Greece: Equity Sales

1 Alpha Finance 15,4%
2 CA Chevreux 14,4%
3 Deutsche Bank 11,4%
Greece: Country Analysis

1 CA Chevreux 18,1%
2 HSBC 15,3%
3 Alpha Finance 10,9%
Greece: Corporate Access

1 CA Chevreux
2 Kappa Securities
3 Alpha Finance
Πηγή: www.extelsurveys.com