>Διάψευση συγχώνευσης Proton Bank- Attica Bank

>
Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα του Τύπου σχετικά με την ύπαρξη συζητήσεων για την συγχώνευση της Proton Bank με την Attica Bank, η Αttica Bank ανακοίνωσε ότι τέτοιου είδους συζητήσεις δεν υφίστανται.