>Διαλέξτε την κατάθεση που σας ταιριάζει

>
Σήμερα οι τράπεζες διαθέτουν μεγάλη γκάμα προθεσμιακών καταθέσεων, που εκτός από το επιτόκιο διαφοροποιούνται και σε ό,τι αφορά την είσπραξη των τόκων.

Ο καταθέτης έχει τις εξής επιλογές:

Να διαλέξει την κλασσική προθεσμιακή κατάθεση με την είσπραξη κεφαλαίου και τόκων στη λήξη του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή τα χρήματα για να αποδώσουν το μέγιστο θα πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα για όλη τη διάρκεια της κατάθεσης (π.χ. 6 μήνες ή 1 χρόνος κλπ). Αν ο καταθέτης χρειαστεί να προχωρήσει σε ανάληψη νωρίτερα θα πληρώσει ποινή χάνοντας μέρος των τόκων.

Η άλλη πρόταση είναι η είσπραξη των τόκων προκαταβολικά. Στην περίπτωση αυτή ο καταθέτης προεισπράττει το ποσό των τόκων που αναλογεί στο κεφάλαιο του, ενώ στην λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης παίρνει και το αρχικό του κεφάλαιο. Η κατάθεση αυτή του επιτρέπει να διαθέτει ανά πάσα στιγμή ένα ρευστό διαθέσιμο, το οποίο μπορεί επίσης να επανατοκίσει.

Οι τράπεζες επίσης προσφέρουν προϊόντα τα οποία αποδίδουν τους τόκους ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ μήνα, τρίμηνο) ως εισόδημα. Στα υπέρ αυτών των καταθέσεων είναι ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ένα εισόδημα για να καλύψει τυχόν έκτακτες ανάγκες, ενώ συνήθως την ημέρα που γίνεται ο εκτοκισμός μπορεί να προχωρήσει και σε ανάληψη μέρους ή όλου του κεφαλαίου του χωρίς να του επιβληθεί ποινή από την τράπεζα.

Η άλλη επιλογή είναι οι καταθέσεις που προσφέρουν bonus τόκους. Αρκετές τράπεζες προσφέρουν ως δώρο τους τόκους ενός επιπλέον μήνα, π.χ. στη 12μηνη προθεσμιακή κατάθεση, γεγονός που αυξάνει την απόδοση της κατάθεσης.

Τέλος οι τράπεζες προσφέρουν προθεσμιακές καταθέσεις με αυξανόμενο επιτόκιο. Για παράδειγμα 3% τον πρώτο χρόνο, 4% τον δεύτερο και 5% τον τρίτο. Οι τόκοι αποδίδονται στον καταθέτη στη λήξη της κάθε περιόδου εκτοκισμού.