ΔΟΛ: Με 13,57% η Millenium Bank

Κάτοχος 1.408.056 δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της ΔΟΛ, ήτοι ποσοστού 13,57%, έγινε στις 24/7 η Millenium Bank.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου μεταβιβάστηκαν σε αυτήν από την εταιρεία Benbay Limited.