ΔΥΠΑ: Πτώση 4,7% στους εγγεγραμμένους άνεργους τον Ιανουάριο

Κατά 4,7% μειώθηκαν τον Ιανουάριο οι εγγεγραμμένοι το μητρώο της ΔΥΠΑ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, ενώ οριακά -κατά 0,03%- συρρικνώθηκε ο αριθμός σε σχέση με τον Δεκέμβριο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο  για τον μήνα Ιανουάριο 2024, ανήλθε σε 1.039.475 άτομα. Από αυτά 500.459  (ποσοστό 48,1%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  της Δ.ΥΠ.Α για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 539.016 (ποσοστό 51,9%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

  • Οι άνδρες ανέρχονται σε 375.288 άτομα (ποσοστό 36,1%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 664.187 άτομα (ποσοστό 63,9%).
  • Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών  ο οποίος ανέρχεται σε 336.379 άτομα (ποσοστό 32,4%).
  • Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 498.259  άτομα (ποσοστό 47,9%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 313.020 άτομα (ποσοστό 30,1%) και 192.960 άτομα (ποσοστό 18,6%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων,  για τον μήνα Ιανουάριο 2024, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 211.988  άτομα, από τα οποία οι 101.113 (ποσοστό 47,7%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 110.875 (ποσοστό 52,3%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 92.468 (ποσοστό 43,6%)  και οι γυναίκες σε 119.520 (ποσοστό 56,4%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 85.138  (ποσοστό 40,2%) είναι κοινοί, 1.773 (ποσοστό 0,8%) είναι οικοδόμοι, 110.875 (ποσοστό 52,3%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 13.212  (ποσοστό 6,2%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 918  (ποσοστό 0,4%) είναι εκπαιδευτικοί  και 72 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί.

Βασικά χαρακτηριστικά εγγεγραμμένων

ΔΥΠΑ: Πτώση 4,7% στους εγγεγραμμένους άνεργους τον Ιανουάριο-1

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται  τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας όπως καταγράφονται για τον Ιανουάριο 2024 κατά  Φύλο, Ηλικιακή κατηγορία, Εκπαιδευτικό επίπεδο, Υπηκοότητα και Περιφέρεια και η ποσοστιαία κατανομή τους στο σύνολο της Χώρας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ,  ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Πτώση 4,7% στους εγγεγραμμένους άνεργους τον Ιανουάριο-2

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

ΔΥΠΑ: Πτώση 4,7% στους εγγεγραμμένους άνεργους τον Ιανουάριο-3

ΔΥΠΑ: Πτώση 4,7% στους εγγεγραμμένους άνεργους τον Ιανουάριο-4

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μεταβολές των εγγεγραμμένων και των επιδοτούμενων από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιανουάριο 2023 καθώς και από τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο 2023.

Μεταβολές

ΔΥΠΑ: Πτώση 4,7% στους εγγεγραμμένους άνεργους τον Ιανουάριο-5

ΔΥΠΑ: Πτώση 4,7% στους εγγεγραμμένους άνεργους τον Ιανουάριο-6

Το σύνολο των εγγεγραμμένων για τον μήνα Ιανουάριο 2024 ανήλθε σε 1.039.475  άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -51.613  άτομα  (-4,7%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιανουάριο 2023 και μείωση κατά -277  άτομα (-0,03%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο  2023.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Ιανουάριο 2024  ανήλθε σε 211.988 άτομα  καταγράφοντας  αύξηση  κατά  18.356   άτομα  (9,5%)  σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιανουάριο 2023 και μείωση κατά -51.324   άτομα (-19,5%)  σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα  Δεκέμβριο 2023.