Εβδομάδα εργασίας 4 ημερών αρχίζει πειραματικά στη Γερμανία

Η δοκιμαστική εβδομάδα εργασίας τεσσάρων ημερών ξεκίνησε στη Γερμανία, καθώς η χώρα δίνει μάχη για να «τονώσει» την προβληματική της οικονομία.

Αυτή την εβδομάδα, αρκετές γερμανικές εταιρείες θα δίνουν στους υπαλλήλους τους μία επιπλέον ημέρα ρεπό κάθε εβδομάδα, ενώ θα εξακολουθούν να τους καταβάλλουν τον πλήρη μισθό τους.

Τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι αυτό το μοντέλο εργασίας θα κάνει το προσωπικό πιο παραγωγικό, αλλά και πιο υγιές και ευτυχισμένο, κάτι που οι συμμετέχοντες στην πιλοτική δοκιμή ελπίζουν ότι θα αποδειχθεί.

Επιπλέον, θα μπορούσε να προσφέρει στις εταιρείες έναν τρόπο να προσελκύσουν νέο προσωπικό, καθώς η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στη Γερμανία σήμαινε ότι οι εργοδότες δυσκολεύονται να καλύψουν τις θέσεις εργασίας.

Μια εβδομάδα εργασίας τεσσάρων ημερών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των απουσιών των εργαζομένων λόγω άγχους, ασθενειών και επαγγελματικής εξουθένωσης, σύμφωνα με το Bloomberg. Αυτό θα βοηθούσε τη Γερμανία και την οικονομία της, καθώς κατά μέσο όρο οι εργαζόμενοι έχασαν 21,3 ημέρες εργασίας το 2022. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η χώρα να χάσει 207 δισ. ευρώ σε προστιθέμενη αξία, σύμφωνα με στοιχεία του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.

Μία από τις 45 εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι το γραφείο διοργάνωσης εκδηλώσεων Solidsense. Ο συνιδρυτής του, Sören Fricke, δήλωσε στο Bloomberg σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα: «Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι οι επενδύσεις στη “νέα εργασία” αποδίδουν, επειδή αυξάνουν την ευημερία και τα κίνητρα, αλλά και την αποδοτικότητα. Η τετραήμερη εβδομάδα, αν λειτουργήσει, δεν θα μας κοστίσει τίποτα ούτε μακροπρόθεσμα».

Μέχρι το 2035, περισσότεροι από 7 εκατ. άνθρωποι θα έχουν αποχωρήσει από το γερμανικό εργατικό δυναμικό, αλλά δεν υπάρχει κανείς να τους αντικαταστήσει, αφού οι γεννήσεις και η μετανάστευση δεν φαίνεται να κάνουν τη διαφορά. 

Παρά το γεγονός ότι έχει τη μεγαλύτερη οικονομική παραγωγή στην Ευρώπη, η παραγωγικότητα της Γερμανίας έχει αναχαιτιστεί από την έλλειψη επενδύσεων στην καινοτομία και στην ψηφιοποίηση. Και όπως είναι λογικό χωρίς βελτίωση σε αυτούς τους τομείς, ακόμη και μια εβδομάδα τεσσάρων ημερών δεν θα δημιουργούσε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, σύμφωνα με τον οικονομολόγο Enzo Weber.

Ένας άλλος οικονομολόγος, ο Martin Ademmer, είναι επίσης επιφυλακτικός για το κατά πόσον μια ενδεχόμενη αύξηση της παραγωγικότητας θα μπορούσε να αντισταθμίσει τις ώρες που δεν εργάζονται οι εργαζόμενοι.

«Είναι απίθανο η αύξηση της παραγωγικότητας να αντισταθμίσει τις μειωμένες ώρες εργασίας», δήλωσε στο Bloomberg. «Μαζί με τη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού αυτό θα αποτελούσε σημαντικό εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη».