>Εγκρίθηκε το σχέδιο συγχώνευσης της TBank από το ΤΤ

>
Το σχέδιο της σύμβασης συγχώνευσης της TBank από το ΤΤ ενέκριναν τα ΔΣ των δύο τραπεζών, που συνεδρίασαν την Πέμπτη.

Κοινή ημερομηνία ισολογισμών μετασχηματισμού έχει ορισθεί η 31.03.2011.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της TBANK προς τις νέες μετοχές της ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ είναι πενήντα υφιστάμενες μετοχές της TBANK προς μια νέα μετοχή της ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ.

Στον αριθμό των μετοχών της ΤΤ που κατέχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν θα επέλθει μεταβολή.

Η απόφαση συγχώνευσης τελεί υπό την έγκρισή της από τις Γενικές Συνελεύσεις των δύο τραπεζών.