>Εθνική δεν θα καταβάλλει μέρισμα για τις προνομιούχες μετοχές

>
Η ανακοίνωση της Εθνικής τράπεζας ότι με βάση το νόμο 2190 δεν δύναται να πληρώσει μέρισμα στο κράτος για τις προνομιούχες μετοχές που κατέχει 350 εκατ δηλαδή 35 εκατ ή 10% προ φόρων προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην αγορά ξαφνιάζοντας τις περισσότερες τράπεζες. Όμως η απόφαση αυτή της Εθνικής στηρίζεται στην κείμενη νομοθεσία άρα υποχρεούται για το 2011 ενώ για την χρήση 2011 επειδή διαθέτει πλέον διανεμητά αποθεματικά θα καταβάλλει κανονικά το μέρισμα για τις προνομιούχες αρχές του 2012.

Με βάση τον νόμο της οικονομικής στήριξης των τραπεζών ορίζεται ότι οι τράπεζες υποχρεούνται να πληρώσουν μέρισμα 10% επί του κεφαλαίου ετησίως για όσο διάστημα το δημόσιο κατέχει τις προνομιούχες μετοχές. Είναι ο νόμος 3728 του 2008 που ψηφίστηκε επί ΝΔ.
Όμως με βάση το άρθρο 44α του νόμου 2190 αναφέρεται ρητώς ότι καταβάλλεται παντός τύπου μερίσματος εφόσον υφίστανται διανεμητά αποθεματικά.
Η Εθνική επικαλείται τα άρθρα 42, 43 και ειδικά το 44α του νόμου 2190 και επισημαίνει ότι ελλείψει αποθεμάτων δεν μπορεί να καταβάλλει μέρισμα 35 εκατ ή 10% προ φόρων στο ελληνικό δημόσιο ούτε στους κατόχους προνομιούχων στις ΗΠΑ καθώς δεν το επιτρέπει η νομοθεσία. Κοινώς λέει ότι αφού δεν έχει αποθεματικά δεν μπορεί να δώσει μέρισμα στο κράτος.
Οι αντιδράσεις που υπήρξαν από τις άλλες τράπεζες ήταν πολυποίκιλες με βάση το αν εντάσσονται η όχι στον νόμο.