Εθνική: Στην EVO το 51% της NBG Pay, έναντι 158 εκατ. ευρώ

Η Εθνική Τράπεζα («ΕΤΕ»), σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης της 17 ης
Δεκεμβρίου 2021, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά την λήψη των
απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων, ολοκλήρωσε την πώληση του 51% του
μετοχικού κεφαλαίου της NBG Pay A.Ε. («NBG Pay») στην EVO Payments, Inc
(«EVO») έναντι τιμήματος €158 εκατομμυρίων. Η ΕΤΕ προηγουμένως εισέφερε στην
NBG Pay την δραστηριότητα αποδοχής πράξεων πληρωμής μέσω απόσχισης
κλάδου. Επιπρόσθετα, υπεγράφη μια μακροχρόνια αποκλειστική εμπορική συμφωνία
μεταξύ της ΕΤΕ, της NBG Pay και της EVO.

Η συνεργασία αυτή αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική αξία από συνέργειες που
θα προκύψουν μέσω του συνδυασμού της μεγάλης πελατειακής βάσης της ΕΤΕ και
της τεχνολογικής εξειδίκευσης της EVO στις υπηρεσίες πληρωμών.

Η συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει τον proforma Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών
Μετοχών Κατηγορίας 1 της ΕΤΕ καθώς και τον Δείκτη Συνολικών Κεφαλαίων κατά
περίπου 60 μονάδες βάσης με ημερομηνία αναφοράς 30.09.2022.

H EVO (NASDAQ: EVOP) είναι μια εταιρεία με ηγετική θέση στην παροχή
τεχνολογιών και υπηρεσιών πληρωμής με παρουσία σε πάνω από 50 αγορές σε όλο
το κόσμο. Η EVO προσφέρει μια γκάμα πρωτοποριακών, αξιόπιστων και ασφαλών
λύσεων πληρωμής σε εμπόρους κάθε μεγέθους, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις
μέχρι πολυεθνικές εταιρείες και οργανισμούς σε όλη την υφήλιο.
Η UBS Europe SE ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της
ΕΤΕ και η δικηγορική εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί
σύμβουλοι για τη συναλλαγή. H Octane Σύμβουλοι Επιχειρήσεων συμβούλευσε την
ΕΤΕ σε θέματα αδειοδότησης, ενώ η KPMG Αdvisors ΜΑΕ ενήργησε ως σύμβουλος
επί λογιστικών και φορολογικών θεμάτων. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΤΕ έλαβε ανεξάρτητη γνωμοδότηση από την Barclays Bank PLC σχετικά με το
εύλογο και δίκαιο του προσφερθέντος τιμήματος καθώς και ανεξάρτητες νομικές
συμβουλές από την Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.