>Εθνική Τράπεζα: Κορυφαία διάκριση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

>
Το Βραβείο «THALES – Κορυφαία Διάκριση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» απονεμήθηκε στην Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο του συνεδρίου CEO & CSR MONEY CONFERENCE 2011 με θέμα: «Ηθική Επιχειρηματικότητα: Δυνατότητες, οφέλη, εργαλεία και προοπτικές για υγιή και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία».
Το γεγονός αυτό, αποτελεί μία ακόμη επιβράβευση, του υψηλού επιπέδου Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας την οποία η Τράπεζα επιδεικνύει, διακρινόμενη για την κοινωνική και περιβαλλοντική της ευαισθησία και το εργασιακό της περιβάλλον, συνεχίζοντας με συνέπεια μια παράδοση κοινωνικής προσφοράς 170 χρόνων.