>Εθνική Τράπεζα: Μειώνει την τιμή-στόχο κατά €2,30 στα €7,40 η Marfin Analysis

>
Στα 437 εκατ. ευρώ τοποθετεί τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας η Marfin Analysis για το σύνολο του 2011, με αύξηση 7,7% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή, σε έκθεσή της με ημερομηνία 30 Μαΐου, εκτιμά ότι τα κέρδη της τράπεζας για το 2012 θα ενισχυθούν κατά 36,6% στα 597 εκατ. ευρώ.

Τα ανωτέρω μεγέθη συνιστούν το προϊόν της υποβάθμισης -κατά 50%- των προηγούμενων εκτιμήσεων της χρηματιστηριακής, η οποία επικαλείται το αδύναμο εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον, καθώς και την πολιτική απομόχλευσης της Εθνικής Τράπεζας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στην έκθεση επισημαίνεται πως η μερίδα του λέοντος στη φετινή κερδοφορία θα προέλθει από την Τουρκία, με την Finansbank να συνεισφέρει 100%. (75% στα εκτιμώμενα κέρδη του 2012).

«Η διοίκηση της ΕΤΕ επεσήμανε πως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα συνεχίσουν να αυξάνονται στην Ελλάδα στο β΄ τρίμηνο, με τον ίδιο περίπου ρυθμό όπως στο α’ τρίμηνο. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή θα είναι περίπου η εικόνα στην Ελλάδα για τις χρήσεις 2011 και 2012, οπότε εκτιμάται ότι η αξία των NPLs θα αυξηθεί κατά 1,8 δισ. ευρώ και 1,5 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Η δραστηριότητα στις υπόλοιπες αγορές εκτιμάται ότι θα βελτιωθεί στη διάρκεια της ίδιας περιόδου αλλά και στη συνέχεια. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων αναμένεται να κορυφωθεί στο 14% το 2013 (σε επίπεδο ομίλου) έπειτα από αύξηση 330 μονάδων βάσης το τρέχον έτος, 190 μονάδων βάσης το 2012 και 30 μονάδων βάσης το 2013», αναφέρει η Marfin.

Η χρηματιστηριακή μειώνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ETE στα 7,40 ευρώ από 9,70 ευρώ προηγουμένως, ενώ διατηρεί σύσταση “buy”.