Εθνική Τράπεζα: Πώληση του 49% της Finansbank

Tο 49% της Finansbank, της τουρκικής θυγατρικής της, θέλει να πουλήσει η Εθνική Τράπεζα. Ξένες τράπεζες ενδιαφέρονται για ένα ποσοστό συμμετοχής στην Finansbank  μεταξύ των ενδιαφερομένων αγοραστών και μία βρετανική τράπεζα.

Πηγές ανέφεραν

«Θα διατηρήσουμε το 51% και θα προσφέρουμε το υπόλοιπο σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές»
«Δεν μπορώ να αποκλείσω μια ολοκληρωτική πώληση στους επόμενους μήνες, αν και θέλουμε να το αποφύγουμε αυτό»
«Πρέπει να συγκεντρώσουμε ένα σημαντικό ποσό και να εξισορροπήσουμε το haircut των ελληνικών ομολόγων, ώστε ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας να φθάνει το 10%».