>Εκδίδει ομολογιακό ύψους 47,5 εκατ ευρώ η Proton Bank

>

Σε έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (Lower Tier II) ύψους 47.500.000 Ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων προχωρά η Proton Bank.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Proton Τράπεζα Α.Ε. ανακοινώνει ότι δυνάμει της από 23.5.2011 απόφασης της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της από 28.4.2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προέβη στην έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, ύψους 47.500.000,00 Ευρώ, δεκαετούς διάρκειας με Ημερομηνία Έκδοσης την 28.9.2011. Το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο καλύφθηκε στο σύνολό του κατά την Ημερομηνία Έκδοσης μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης από τις τέσσερις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank.
Σκοπός της έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου είναι η αύξηση των Πρόσθετων Στοιχείων των Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας (Lower Tier II). Η παρούσα ανακοίνωση συνιστά ρυθμιζόμενη πληροφορία σύμφωνα με τους Νόμους 3340/2005 και 3556/2007.