Εκταμιεύθηκε η 2η δόση (1,32 δισ. ευρώ) του ρωσικού δανείου προς την Κύπρο

Εκταμιεύθηκε η δεύτερη δόση του ρωσικού δανείου προς την Κύπρο, ύψους 1,32 δισ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυπριακού υπουργείου Οικονομικών.

Η επόμενη και τελευταία δόση, 590 εκατ. ευρώ, είναι προγραμματισμένο να εκταμιευθεί τον ερχόμενο Μάρτιο.

Η πλήρης ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου έχει ως εξής:

“Το Υπουργείο Οικονομικών επιθυμεί να ανακοινώσει ότι στα πλαίσια της Συμφωνίας Δανείου Κύπρου – Ρωσίας έχει εισπραχθεί η δεύτερη δόση του εν λόγω δανείου η οποία ανέρχεται σε 1,32 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη δόση του πιο πάνω δανείου (590 εκ. ευρώ) εισπράχθηκε στο τέλος του 2011 ενώ η τρίτη και τελευταία δόση (590 εκ. ευρώ) θα εισπραχθεί στο τέλος Μαρτίου 2012.

Μέρος της πιο πάνω χρηματοδότησης θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας που λήγουν μέσα στους επόμενους μήνες.

Το Υπουργείο Οικονομικών εκφράζει την πλήρη ικανοποίηση του για την πορεία υλοποίησης της πιο πάνω αναφερόμενης Συμφωνίας Κύπρου – Ρωσίας.

Όσον αφορά τις δημοπρασίες χρεογράφων και γραμματίων στην εγχώρια αγορά, με πιο πρόσφατη τη δημοπρασία που θα γίνει στις 27/1/2012 με ισχύ στις 3/2/2012, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι στην περίοδο από 1/1/2012 μέχρι 3/2/2012 λήγουν χρεόγραφα και γραμμάτια συνολικής ονομαστικής αξίας 1287 εκ. ευρώ ενώ οι εκδόσεις στην ίδια περίοδο προβλέπονται σε 783 εκ. ευρώ, δηλαδή θα υπάρξει μια καθαρή εξόφληση στην εγχώρια αγορά ύψους 504 εκ. ευρώ”.