>ΕΚΤ: Ενίσχυση δημοσιονομικής πειθαρχίας

>
Σχέδιο με δέκα σημεία έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με σκοπό την ενίσχυση των δημοσιονομικών κανόνων στην Ε.Ε. και την μεγαλύτερη και γρηγορότερη προσαρμογή των χωρών μελών.

Οι προτάσεις της ευθυγραμμίζονται με τη γερμανική «γραμμή», κάνοντας συστάσεις παρακάμπτοντας τις εισηγήσεις της Κομισιόν που θα συζητηθούν και αυτές στην κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής στα τέλη Μαρτίου.
Οι δέκα συστάσεις της ΕΚΤ είναι ως εξής:

-Να δεσμευθούν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν γρήγορα φιλόδοξα εθνικό δημοσιονομικό πλαίσιο

-Εισαγωγή αυστηρών όρων για τη διαπίστωση της ύπαρξης υπερβολικού ελλείμματος

-Η επιβολή των οικονομικών κυρώσεων για τους παραβάτες να γίνεται νωρίτερα και βαθμιαία

-Το νέο πλαίσιο μακροοικονομικής παρακολούθησης πρέπει να εστιάσει στις χώρες με υψηλό χρέος και έλλειμμα

-Να γίνει πιο αυτόματη η εφαρμογή των διαδικασιών παρακολούθησης των προϋπολογισμών των χωρών της Ε.Ε.

-Να τεθούν φιλόδοξοι στόχοι όσον αφορά την πορεία υλοποίησης των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων της εκάστοτε χώρας

-Να υπάρχουν εγγυήσεις για την ποιότητα και την ανεξαρτησία των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών στοιχείων

-Να θεσπιστούν αυστηρές προθεσμίες για να αποφευχθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες και να εξαλειφθούν οι «ρήτρες διαφυγής».

– Εισαγωγή μέτρων που θα προωθούν την έγκαιρη συμμόρφωση με τις επιταγές του πλαισίου.

– Βελτίωση της ποιότητας των ετήσιων και τριμηνιαίων στατιστικών στοιχείων που δίνουν οι κυβερνήσεις, τόσο από πλευράς έγκαιρης δημοσιοποίησης όσο και από πλευράς αξιοπιστίας.