ΕΚΤ: Στηρίζουμε τις ελληνικές τράπεζες

Η ΕΚΤ και το Ευρωσύστημα συνεχίζουν να στηρίζουν τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις της ΕΚΤ.

Ώσπου να ενεργοποιηθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που είναι υποκεφαλαιοποιημένες, ως αποτέλεσμα του PSI, ορισμένες από τις ελληνικές τράπεζες μετακινήθηκαν τυπικά στον μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας ELA. Όταν ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση -και αυτό αναμένεται να γίνει σύντομα- οι τράπεζες θα ανακτήσουν τη χρηματοδότησή τους στο Ευρωσύστημα.

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι για τις τράπεζες της Ευρωζώνης υπάρχουν δύο τρόποι άντλησης ρευστότητας από το Ευρωσύστημα.

Εάν για κάποιο λόγο οι βασικές πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος δεν είναι διαθέσιμες, οι τράπεζες μπορούν να λάβουν, υπό ορισμένες συνθήκες, στήριξη από το μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας (ELA) που τους παρέχει η κεντρική τράπεζα της χώρας.