ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas: Επάνοδος του κ. Γρ. Αντωνιάδη

Την Διεύθυνση Communications & Corporate Affairs του Ομίλου της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas, στην Ελλάδα αναλαμβάνει και πάλι ο κ. Γρηγόρης Αντωνιάδης, ως Communications Director. Ο κ. Αντωνιάδης, είναι  σήμερα Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας και εκπρόσωπος της σε φορείς όπως ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ), Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ), κτλ

Η Κωνσταντίνα Τρίμπου, HR & Communications Director της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas, μετακινείται στην Ιταλία, ως Vice President Human Resources Italy, Greece & Portugal, αναλαμβάνοντας την ηγεσία της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για τις εταιρίες της Unilever σε Ιταλία, Ελλάδα και Πορτογαλία.