Ελληνικά ομόλογα: Ανοδος στην απόδοση για το 5ετές – Μείωση για το 10ετές

Σε διπλή επανέκδοση ομολόγων προχώρησε το Ελληνικό Δημόσιο με την απόδοση στο ομόλογο λήξης το 2028 να ενισχύεται ελαφρώς και την απόδοση στο πιο ομόλογο με λήξη το 2033, να υποχωρεί.

Συγκεκριμένα, σήμερα διενεργήθηκε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 3,875%, λήξεως 15 Ιουνίου 2028, ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 2,85% από 2,73% στη δημοπρασία του Ιανουαρίου.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers). Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 623 εκατ. Ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας:

ΟΔΔΗΧ: Ανοδος στην απόδοση για το 5ετές – Μείωση για το 10ετές-1

Σήμερα διενεργήθηκε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 4,25%, λήξεως 15 Ιουνίου 2033, ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ.Το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 3,32% από 3,76% στη δημοπρασία του Ιανουαρίου. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers). Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 711 εκατ. Ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024.  

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας:

ΟΔΔΗΧ: Ανοδος στην απόδοση για το 5ετές – Μείωση για το 10ετές-2