>Ελληνική Τράπεζα: Αναπροσαρμογή επιτοκίων

>
Η διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας ανακοινώνει την αναπροσαρμογή των επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων, που ισχύουν από 01/06/2011, ως αποτέλεσμα της αύξησης στο επιτόκιο Euribor 3μηνης διάρκειας.

Ειδικότερα, τα νέα επιτόκια έχουν ως εξής:

Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Β.Ε.Χ.) από 6,90% σε 6,95%
Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών δανείων (Β.Ε.Σ.) από 5,40% σε 5,45%
Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Π.Ε.Χ.) από 6,40% σε 6,45%
Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών (Β.Ε.Κ.) από 11,04% σε 11,09%
Πιστωτική Κάρτα Hellenicard VISA (κλασική) από 15,40% σε 15,45%
Πιστωτική Κάρτα Hellenicard VISA (χρυσή) από 14,90% σε 14,95%