Ελληνική Τράπεζα: Αναπροσαρμογή επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων

Σε αναπροσαρμογή επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων, προχώρησε η Ελληνική Τράπεζα, ως εξής:
Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Β.Ε.Χ.) από 6,86% σε 6,63%
Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών (Β.Ε.Σ.) από 5,36% σε 5,13%
Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Π.Ε.Χ.) από 6,36% σε 6,13%
Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών (Β.Ε.Κ.) από 11,00% σε 10,77%
Πιστωτική Κάρτα Hellenicard VISA (κλασική) από 15,36% σε 15,13%
Πιστωτική Κάρτα Hellenicard VISA (χρυσή) από 14,86% σε 14,63%
Σημειώνεται πως οι αναπροσαρμογές των παραπάνω επιτοκίων είναι αποτέλεσμα της μείωσης στο επιτόκιο Euribor 3μηνης διάρκειας και ισχύουν από 01/02/2012.