>Ελληνική Τράπεζα: Αύξηση των επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων

>
Η αναπροσαρμογή επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων ανακοινώθηκε σήμερα από την Ελληνική Τράπεζα.

Συγκεκριμένα από 6,95% σε 7,06%, αυξάνεται το βασικό επιτόκιο χορηγήσεων της τράπεζας ,το βασικό επιτόκιο στεγαστικών δανείων από 5,45% σε 5,56%, το προνομιακό επιτόκιο χορηγήσεων από 6,45% σε 6,56% και το βασικό επιτόκιο καταναλωτικών από 11,09% σε 11,20%

Το επιτόκιο της πιστωτικής κάρτας Hellenicard VISA (κλασική) αυξάνεται από 15,45% σε 15,56% και της πιστωτικής κάρτας Hellenicard VISA (χρυσή) από 14,95% σε 15,06%

Οι αναπροσαρμογές των παραπάνω επιτοκίων ισχύουν από σήμερα 1η Ιουλίου.