ΕΛΣΤΑΤ: Βουτιά 20% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το 2023

Κατά 20% συρρικνώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το 2023 σε σύγκριση με το 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, διαμορφώθηκε στα 31.045,6 εκατ. ευρώ έναντι 38.790,5 εκατ. ευρώ το αμέσως προηγούμενο έτος. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.486,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,5% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.288,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023 ανήλθε στο ποσό των 81.965,6 εκατ. ευρώ (88.351,6 εκατ. δολάρια) έναντι 94.552,7 εκατ. ευρώ (98.989,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 13,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 2.558,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 2.456,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023 ανήλθε στο ποσό των 50.920 εκατ. ευρώ (55.212 εκατ. δολάρια) έναντι 55.762,2 εκατ. ευρώ (58.700,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση σε ευρώ 8,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.071,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,0% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.167,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022.

ΕΛΣΤΑΤ: Βουτιά 20% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το 2023-1

Δεκέμβριος

Σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2023 ανήλθε σε 2.605 εκατ. ευρώ (2.807,7 εκατ. δολάρια) έναντι 2.936,7 εκατ. ευρώ (3.070,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 11,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2023 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 61,2 εκατ. Ευρώ, δηλαδή 2,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 86,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,1% σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2022.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2023 ανήλθε στο ποσό των 6.307,4 εκατ. ευρώ (6.856,7 εκατ. δολάρια) έναντι 7.662,7 εκατ. ευρώ (8.089,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 17,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 734,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,7%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 753,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,2%, σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2022.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2023 ανήλθε στο ποσό των 3.702,4 εκατ. ευρώ (4.049 εκατ. δολάρια) έναντι 4.726 εκατ. ευρώ (5.019,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 21,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 673,1 εκατ. ευρώ δηλαδή 20,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 667,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,7%, σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2022.

ΕΛΣΤΑΤ: Βουτιά 20% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το 2023-2