ΕΛΤΟΝ: Αύξηση τζίρου και κερδών στο εννεάμηνο

Στα 16.110 χιλ. ευρώ ανήλθαν τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) της ΕΛΤΟΝ το 9μηνο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 80,44% σε σχέση με το περυσινό αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα:

Οι ενοποιημένες πωλήσεις για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 ανήλθαν σε €147.427 χιλ. έναντι €109.187 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 35,02%.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις κατά το γ’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €50.318 χιλ. έναντι €38.449 χιλ. το γ΄τρίμηνο της χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 30,87%.

Οι πωλήσεις της εταιρείας για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 ανήλθαν σε €90.077 χιλ. έναντι €68.460 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 31,58%.

Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά το γ’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €30.582 χιλ. έναντι €23.349 χιλ. το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 30,98%.

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 ανήλθαν σε €16.110 χιλ. έναντι €8.928 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 80,44%.

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά το γ΄ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €5.240 χιλ. έναντι €3.234 χιλ. το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 62,04%.