Εμπλοκή της τρόικα στις εγγυήσεις του ΤΧΣ προς τις τράπεζες

Ομόλογα του EFSF συνολικού ύψους 25 δισ. ευρώ από το πακέτο της νέας δανειακής σύμβασης των 130 δισ. ευρώ “μεταφέρονται” σήμερα -εκτός απροόπτου- στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Αθήνα για να καλυφθούν οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

Παρ’ όλα αυτά είναι ακόμα άγνωστη τόσο η “μορφή” όσο και ο όγκος των κεφαλαίων με τα οποία θα χρειασθεί αυτό το ποσό να περάσει στην κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών.

Όπως διευκρίνισε στο Capital.gr αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος που εμπλέκεται άμεσα στην διαμόρφωση του μηχανισμού και των όρων ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών “είναι πρόωρο και αβέβαιο να προδικάσει κανείς ότι έχει μειωθεί το ποσό που τελικά θα χρειασθεί για την ανακεφαλαιοποίηση λόγω των αποφάσεων που πήρε το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα”.

Η διευκρίνιση αφορά το σημείο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου που αναφέρεται στην δυνατότητα να δοθούν από το ΤΧΣ εγγυήσεις αντί ρευστού στις τράπεζες για το ποσό που αφορά σε ζημιές που συνδέονται με το PSI και συγκεκριμένα για το ποσό που αντιστοιχεί στην διαφορά μεταξύ της ονομαστικής (53%) και της πραγματικής (74% – 80%) ζημίας από το κούρεμα.

Η σχετική προσθήκη για την παροχή εγγυήσεων από το ΤΧΣ προς τις τράπεζες για το κομμάτι αυτό των ζημιών έγινε με πρωτοβουλία του ΥΠΟΙΚ μετά από επανειλημμένες αναφορές των τραπεζών, αλλά όπως διευκρινίζεται αρμοδίως στο Capital.gr “η σχετική αναφορά στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν ισοδυναμεί με υλοποίηση της απόφασης, καθώς κάτι τέτοιο προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη της τρόικα… η οποία δεν υπάρχει”.

Μάλιστα από τις ίδιες πηγές καλλιεργείται η εκτίμηση ότι το ενδεχόμενο να δώσει η τρόικα το πράσινο φως είναι μάλλον μικρές, με βάση τις μέχρι σήμερα επαφές. Σημειώνεται ότι μία τέτοια ρύθμιση δεν μπορεί να εφαρμοσθεί μονομερώς στην Ελλάδα και θα προκαλούσε ανάλογα αιτήματα και για τις ξένες τράπεζες. Προς το παρόν στην τρόικα φαίνεται να επικρατεί σαφής επιφύλαξη στο θέμα αυτό.

Το Capital.gr όντας ενήμερο για τις σχετικές δυσκολίες απέφυγε μετά την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου να υιοθετήσει και να παρουσιάσει ως δεδομένη την εκτίμηση ότι με την απόφαση αυτή μειώθηκαν ήδη κατά 13-14 δισ. ευρώ τα κεφάλαια που θα χρειασθούν τελικά οι τράπεζες. Και αυτό, προκειμένου να προστατεύσει τους αναγνώστες του από χρηματιστηριακά και άλλα “παίγνια” που ενεργοποιούνται τελευταία πάνω στην φημολογία για τον τρόπο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του Capital.gr η σχετική ρύθμιση από το ΥΠΟΙΚ έγινε για να υπάρχει το νομικό πλαίσιο, αν η τρόικα έδινε το πράσινο φως στο να χρησιμοποιηθούν κεφάλαια του ΤΧΣ με την μορφή εγγυήσεων προς τις τράπεζες προκειμένου να καλυφθεί το συγκεκριμένο κομμάτι των ζημιών από το PSI.

Αλλά και πάλι, όπως αναφέρεται αρμοδίως, θα πρέπει να ξεπερασθεί το εμπόδιο του να θεωρηθούν τα κεφάλαια που θα “γεννήσουν” οι τράπεζες με βάση αυτές τις εγγυήσεις, ως core Tier 1 προκειμένου να μειώσουν έτσι το μέγεθος της αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου (από το ΤΧΣ και τους ιδιώτες) στην συνέχεια. Αν η δυνατότητα αυτή ξεπεράσει τις αντιρρήσεις της τρόικα, τότε και το σύνολο των απαιτούμενων κεφαλαίων θα μειωθεί σημαντικά και η το απόλυτο μέγεθος του ποσού συμμετοχής των ιδιωτών (ως ποσοστό επί του συνολικού) θα μειωθεί αναλόγως, διευκολύνοντας τους μετόχους στην διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Στο επιτελείο της κυβέρνησης που “δουλεύει” πάνω στο θέμα αυτό θεωρούν την πιθανότητα αυτή ως μικρή, με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα από την τρόικα, αλλά δεν την αποκλείουν.

Ήδη από χθες το απόγευμα ο πρωθυπουργός και το επιτελείο του βρίσκονταν στα γραφεία τους για το θέμα αυτό.

Σε ιδιαίτερα δύσκολο αγκάθι πάντως εξελίσσεται και η υπόθεση της Αγροτικής Τράπεζας, όπως και του Τ.Τ., καθώς ο αρχικός σχεδιασμός για την “τύχη” τους φαίνεται να σκοντάφτει στο εξαιρετικά υψηλό κόστος της ρύθμισης, με αποτέλεσμα να αναζητούνται με την βοήθεια του “συμβούλου” που έχει προσλάβει το ΥΠΟΙΚ (Deutsche Bank) εναλλακτικές προτάσεις.

Τα εννέα σημεία της απόφασης του Υπ. Συμβουλίου που δρομολογούν τις αλλαγές στην λειτουργία του ΤΧΣ και διευκολύνουν το ενδεχόμενο παροχής εγγυήσεων προς τις τράπεζες είναι τα ακόλουθα:

1. Η αύξηση του κεφαλαίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης για τη Χρηματοδότηση της Ελληνικής Δημοκρατίας μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και του Μηχανισμού Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας

2. Η δυνατότητα εκ μέρους του Ταμείου να λαμβάνει ομόλογα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδει ή εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να τα διατηρεί σε λογαριασμό στο Σύστημα Άυλων Τίτλων στην Τράπεζα της Ελλάδος

3. Η προσθήκη στα στοιχεία της περιουσίας του Ταμείου των ομολόγων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που λαμβάνει από το ΕΤΧΣ και τη ρύθμιση θεμάτων της περιουσίας αυτής σε περίπτωση εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων

4. Η δυνατότητα του Ταμείου να χορηγεί, κατόπιν απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος, βεβαίωση προς πιστωτικά ιδρύματα που είναι επιλέξιμα προς κεφαλαιακή ενίσχυση, με την οποία δεσμεύεται ότι θα συμμετέχει στην μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τους

5. Η δυνατότητα προκαταβολής εκ μέρους του Ταμείου του ποσού που αντιστοιχεί στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που καλείται να πραγματοποιήσει το πιστωτικό ίδρυμα

6. Η δυνατότητα του Ταμείου να έχει άμεση πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος προς το οποίο έχει χορηγήσει εγγυητική επιστολή ή για λογαριασμό του οποίου έχει προκαταβάλει το αναγκαίο ποσό για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

7. Η κατάργηση της απαγόρευσης μεταβίβασης των μετοχών του Ταμείου σε τρίτους και της διαπραγμάτευσής τους στην οργανωμένη αγορά, καθώς η διατήρηση αυτού του περιορισμού δε συμβιβάζεται με την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στις Τράπεζες

8. Η εξαίρεση του Ταμείου από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης εξαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006 (take over bid) κατά την απόκτηση συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο εισηγμένων στο Χρηματιστήριο πιστωτικών ιδρυμάτων

9. Η δυνατότητα χορήγησης εγγυήσεων με αποδέκτες και τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα».

Του Γιάννη Αγγέλη
Πηγή:www.capital.gr