>Εμπορική: Διατηρείται το αρνητικό momentum

>Το πτωτικό momentum διατηρείται στο Χ.Α., σχολιάζει σε εβδομαδιαία τεχνική της ανάλυση η Εμπορική Τράπεζα, σημειώνοντας ότι «για να δοθεί μια πρώτη ένδειξη αντιστροφής της ισχύουσας πτωτικής τάσης, πρέπει να ξεπερασθούν άμεσα οι 1.320 μονάδες. Στην αντίθετη περίπτωση, σύντομα θα χαθεί η «επαφή» με τις 1.300 μονάδες και θα επιταχυνθεί η ισχύουσα πτωτική τάση προς την περιοχή των 1.200 μονάδων».

«Το τελευταίο πενθήμερο, επιδεινώθηκε η αρνητική εικόνα του ΓΔ, καθώς κινήθηκε αρκετές φορές χαμηλότερα των 1.300μ, σημειώνοντας (μέχρι την ώρα που γράφεται το κείμενο) νέα χαμηλότερη τιμή έτους στις 1.274,81μ. Η καθοδική διάσπαση δεν συνοδεύτηκε από αυξημένες συναλλαγές, γεγονός που – προς το παρόν – οδήγησε σε διολίσθηση των τιμών και όχι σε σημαντική επιτάχυνση της ισχύουσας πτωτικής τάσης.

Βραχυπρόθεσμα οι στηρίξεις βρίσκονται στις 1.274μ και 1.245μ. Σε μακροχρόνιο ορίζοντα, η ζώνη τιμών 1.210-1.160μ αποτελεί την επόμενη ισχυρή περιοχή στήριξης.

Ενδεχόμενη ανοδική κίνηση, για να μην εκληφθεί ως μια συνηθισμένη βραχύβια ανοδική αντίδραση, πρέπει να επεκταθεί υψηλότερα των πλησιέστερων αντιστάσεων, δηλαδή αρχικά των 1.320μ, και στη συνέχεια των 1.346μ. Οι διασπάσεις των αντιστάσεων για να είναι «αξιόπιστες» πρέπει να συνοδεύονται από αύξηση του όγκου των συναλλαγών. Σε μια τέτοια εξέλιξη, ο αρχικός ανοδικός στόχος προσδιορίζεται στις 1.428μ, αλλά το σημαντικότερο σε αυτή την περίπτωση θα είναι η «ακύρωση» του πολύμηνου πτωτικού καναλιού και η «επικύρωση» της ευρύτερης περιοχής των 1.300μ ως ισχυρής στήριξης, ικανής να αποτελέσει το χαμηλότερο σημείο της αγοράς για ένα χρονικό διάστημα (τουλάχιστον) μερικών εβδομάδων.