>Εμπορική: Με 69,76% στην κυπριακή θυγατρική μετά την ΑΜΚ

>
Με την καταβολή του ποσού των 31.999.999,50 ευρώ ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Εμπορικής στην ΑΜΚ της Emporiki Bank.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με την καταβολή αυτή η “ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” κάλυψε πέραν του ποσοστού που της αναλογούσε στο Μετοχικό Κεφάλαιο της «ΕΜPORIKI BANK– CYPRUS LTD» και όλο το υπόλοιπο μέρος της Αυξήσεως που δεν καλύφθηκε από τους λοιπούς μετόχους.

Κατόπιν τούτου, η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. συμμετέχει πλέον στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εν λόγω θυγατρικής της με 46.820.980 μετοχές, ήτοι ποσοστό 69,76%.