>Εμπορική Τράπεζα: Νέος διευθυντής λογιστικού

>
Χρέη διευθυντού της διεύθυνσης λογιστικού της Εμπορικής Τράπεζας εκτελεί από τις 27 Ιουνίου 2011 ο κ. Αργύριος Γεωργακόπουλος. Η τοποθέτηση του κ. Γεωργακόπουλου έγινε στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.