>Εμποροι: Εκκληση στις τράπεζες για αναχρηματοδότηση των δανείων ΤΕΜΠΜΕ

>
Τις σοβαρές επιπτώσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ από την αυστηρή αντιμετώπιση των εμπορικών τραπεζών στις καθυστερήσεις δόσεων των δανείων ΤΕΜΠΜΕ, επισημαίνει η ΕΣΕΕ και κάνει έκκληση στις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών να εξετάσουν προσεκτικά το ενδεχόμενο μετατροπής του ληξιπρόθεσμου τμήματος των οφειλών των δανείων ΤΕΜΠΜΕ σε νέο δάνειο μεσοπρόθεσμης αναχρηματοδότησης.

Για τη δυσκολία των εμπορικών επιχειρήσεων η ΕΣΕΕ έχει ενημερώσει, μάλιστα, το ΥπΠΑΑΝ, τη διοίκηση της ΕΕΤ και του ΕΤΕΑΝ ενώ κατέθεσε πρόσφατα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος, το οποίο συνεχίζει να συζητά και να εξετάζει με τους συγκεκριμένους φορείς και τα συναρμόδια υπουργεία.

Οπως αναφέρει, χαρακτηριστικά, σε σημερινή ανακοίνωσή της η ΕΣΕΕ, το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν τα παράπονα των ΜμΕ εμπόρων και γενικότερα των ΜμΕ επιχειρήσεων που έχουν δάνεια με εγγύηση ΤΕΜΠΜΕ ότι οι περισσότερες εμπορικές τράπεζες δεν δείχνουν πλέον καμία εμπιστοσύνη στην επιχειρηματικότητα, λειτουργούν φοβικά απέναντι στους πελάτες τους στην αγορά, με αποτέλεσμα να οδηγούν σε οικονομικό αδιέξοδο πολλές μέχρι πρότινος συνεπείς και υγιείς επιχειρήσεις.

Εξηγεί δε ότι έχει οδηγήσει αρκετές επιχειρήσεις στην αδυναμία ομαλής εξυπηρέτησης των δανείων ΤΕΜΠΜΕ το έντονο πρόβλημα έλλειψης ρευστότητας και υποκατανάλωσης που ταλανίζει την αγορά και για τον λόγο αυτό κατέθεσε πρόσφατα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος, το οποίο συνεχίζει να συζητά και να εξετάζει με την ΕΕΤ, το ΕΤΕΑΝ και τα συναρμόδια υπουργεία.

Για αυτό και ζητά, όσο διαρκεί αυτή η περίοδος εξεύρεσης λύσης αναχρηματοδότησης, να παγώσουν οι διαδικασίες καταγγελίας των συγκεκριμένων δανειακών συμβάσεων.

«Τους τελευταίους 12 μήνες, τα υποκαταστήματα των περισσότερων τραπεζών, εκτελώντας βεβαίως τις εντολές των διοικήσεών τους, αρνούνται να ανανεώσουν υφιστάμενα Πιστοδοτικά Όρια ή να χορηγήσουν διαθέσιμα κεφάλαια από ήδη εγκεκριμένα (συχνά και με ενυπόθηκη διασφάλιση όρια), με τη δικαιολογία της ύπαρξης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το ΤΕΜΠΜΕ, ακόμα και όταν οι επιχειρήσεις δηλώνουν πως θα χρησιμοποιήσουν τα χορηγηθέντα ποσά για την εξόφληση αποκλειστικά και μόνο των συγκεκριμένων οφειλών τους. Επιπροσθέτως, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο όσα ποσά κατατίθενται από τις επιχειρήσεις να οδηγούνται σε πίστωση των δανείων ΤΕΜΠΜΕ και όχι των δόσεων ή των οφειλόμενων τόκων των λοιπών δανείων των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα όλα τα δάνεια να εμφανίζουν υπερημερίες.

Πώς δημιουργήθηκαν οι δυσκολίες

Εξηγώντας πώς προκλήθηκαν τα προβλήματα ρευστότητας και αδυναμίας καταβολής των δόσεων για τις εμπορικές επιχειρήσεις, η ΕΣΕΕ αναφέρει τα ακόλουθα:

«Πρόσφατα, οι ελληνικές Τράπεζες κάλεσαν 300.000 πελάτες τους να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση των οφειλών τους σε μια προσπάθεια ενημεροποίησης δανείων περίπου 10 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, φυσικά και νομικά πρόσωπα με κάθε μορφής δανεισμό, ενδιαφέρθηκαν και επιμήκυναν το χρόνο αποπληρωμής των δανείων τους, προσφέροντας κυρίως ελεύθερα βαρών ακίνητα.

Το αποτέλεσμα ανάλογων κινήσεων από δανειολήπτες με δάνεια ΤΕΜΠΜΕ ήταν να λάβουν την απάντηση από τις τράπεζες, πως μπορούν να ρυθμιστούν μόνο τα εκτός ΤΕΜΠΜΕ (ληξιπρόθεσμα και μη) υπόλοιπα των δανείων με ταυτόχρονη καταγγελία των δανείων ΤΕΜΠΜΕ.

Αυτό, εάν φυσικά συμβαίνει, υπογραμμίζει η ΕΣΕΕ, είναι κυριολεκτικά παράδοξο, καθώς ο ίδιος πελάτης θα εμφανίζει ταυτόχρονα και ενήμερα δάνεια και καταγγελθέντα.

Επίσης, με την πολιτική αυτή, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, οι επιχειρήσεις θα βρεθούν να οφείλουν μεγάλα ποσά προς τη Δ.Ο.Υ., τα οποία ακόμα και εάν ρυθμιστούν θα έχουν πολύ επαχθέστερους όρους σε επίπεδο ταμειακών ροών από (λόγω μικρής χρονικής διάρκειας των ρυθμίσεων) ένα δάνειο 10 ή 15 ετών (ενυπόθηκα διασφαλισμένο) ακόμα και με επιτόκια της τάξης του 9,25%.

«Είναι γνωστό, πως, εφόσον καταγγελθεί ένα δάνειο σε κάποια επιχείρηση, το ίδιο συμβαίνει αυτόματα σε όλες τις συναλλαγές και παροχές που αυτή έχει σε όλο το Τραπεζικό σύστημα (ελέω ΤΕΙΡΕΣΙΑ) και είναι πραγματικά απορίας άξιο για ποιο λόγο να θέλει κάποια τράπεζα να καταστρέψει επιχειρήσεις που είναι σήμερα συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς όλο το Τραπεζικό Σύστημα, με την εξαίρεση των καθυστερήσεων των δόσεων του ΤΕΜΠΜΕ, την στιγμή μάλιστα που επιχειρείται να βρεθεί μια δίκαιη προς τις Τράπεζες λύση και να υιοθετηθεί ένα κοινά αποδεκτό σχέδιο αντιμετώπισης των επιχειρήσεων», τονίζει στην ανακοινωσή της η ΕΣΕΕ.

Το βασικό αίτημα των δανειοληπτών του ΤΕΜΠΜΕ με προβλήματα καθυστέρησης καταβολής των δόσεων, υπενυμίζει η Ενωση, είναι να εξεταστεί η δυνατότητα ανανέωσης των υφιστάμενων πιστοδοτικών ορίων και συγκέντρωσης όλων των ληξιπροθέσμων σε ένα νέο μεσοπρόθεσμο δάνειο, ενυπόθηκα διασφαλισμένο και με στενή παρακολούθηση της πορείας των επιχειρήσεων για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο.

Η ιδανική βοήθεια στην αγορά θα ήταν, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, οι τράπεζες να δέχονταν στο πλαίσιο της ανωτέρω ρύθμισης να συμπεριλάβουν και τα υπόλοιπα των οφειλών προς Ασφαλιστικά Ταμεία και Δ.Ο.Υ., εφόσον η ενυπόθηκη διασφάλιση είναι επαρκής. Σημειώνει, ωστόσο, ότι κατανοεί την πίεση ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και αντιλαμβανεται πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσουν στην κατοχή τους τα κρατικά ομόλογα που διαθέτουν, ύψους 54 δισ. ευρώ, ενώ τονίζει ότι γνωρίζει ότι υπάρχει σαφής εντολή από την ΕΚΤ για ελαχιστοποίηση του εμπορικού χαρτοφυλακίου όλων των ελληνικών τραπεζών.

Παρόλα αυτά η ΕΣΕΕ κλείνει την εισήγησή της με την ελπίδα ότι οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών θα εξετάσουν προσεκτικά τις ανωτέρω διαμαρτυρίες, αλλά και το αίτημα μετατροπής του ληξιπρόθεσμου κομματιού των οφειλών των δανείων ΤΕΜΠΜΕ σε νέο δάνειο μεσοπρόθεσμης αναχρηματοδότησης, με την προϋπόθεση ότι θα εκτιμάται προσεκτικά η βιωσιμότητα της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, θα διατηρείται η εξασφάλιση της τράπεζας και θα επιτρέπεται η ελεύθερη τιμολόγηση των νέων δανείων, ώστε να μην οδηγηθούν στην κατάρρευση βιώσιμες επιχειρήσεις, που σημαίνει ταυτόχρονα μεγαλύτερες επισφάλειες για τις τράπεζες και κατάπτωση των εγγυήσεων του δημοσίου.