Ενδιαφέρον για πλειοψηφικό πακέτο των Κυπριακών Αερογραμμών από την Triple Five

Για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των Κυπριακών Αερογραμμών ενδιαφέρεται η Καναδοκινεζική Εταιρεία Triple Five. Σύμφωνα με ανακοίνωση των Κυπριακών Αερογραμμών, η Triple Five με επιστολή της, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2012, ενημέρωσε για το ενδιαφέρον της και ζήτησε στοιχεία αναφορικά με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, τις δραστηριότητες και άλλες συναφείς πληροφορίες.

Στην επιστολή της η Triple Five, αναφέρει επίσης ότι θα αξιολογήσει τα στοιχεία που θα της δοθούν και θα διαμορφώσει την τελική της απόφαση.

Στην ανακοίνωση των Κυπριακών Αερογραμμών αναφέρεται ότι και άλλοι οργανισμοί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί συγκεκριμένη πρόταση.