«Εξωστρέφεια» με στήριξη από την Eurobank

Χρηματοδοτική στήριξη στις δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις που ανοίγονται στις διεθνείς αγορές προσφέρει η Eurobank σε συνεργασία με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), κάνοντας πράξη, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, τη δέσμευσή της για προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας ως κεντρικού μοχλού για την επιστροφή στην ανάπτυξη και για την έξοδο από την κρίση.

Μέσω της δράσης «Εξωστρέφεια» από τη Eurobank και το ΕΤΕΑΝ θα χορηγηθούν περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ με χαμηλά επιτόκια για εξαγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Να σημειωθεί ότι η Eurobank επελέγη από το ΕΤΕΑΝ μετά από διαγωνιστική διαδικασία ως ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός που θα υλοποιήσει τη δράση «Εξωστρέφεια». Για τον σκοπό αυτό θα διαθέσει την επόμενη διετία 140 εκατομμύρια ευρώ, στα οποία θα προστεθούν 70 εκατομμύρια ευρώ από πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, που έχει συσταθεί ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα εντός του ΕΤΕΑΝ.

Πρόσβαση στα συνολικά 210 εκατομμύρια ευρώ θα έχουν, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, εκατοντάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η διάθεση των πόρων είναι στοχευμένη, ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια και η ανταγωνιστικότητά τους και να διευκολυνθεί η επέκταση της δραστηριότητάς τους σε υφιστάμενες ή νέες αγορές.

Το ύψος του κάθε δανείου κυμαίνεται από 50.000 έως 500.000 ευρώ, ενώ το επιτόκιο δανεισμού, λόγω της συμμετοχής του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, διαμορφώνεται πολύ χαμηλότερο από τα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς και παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου (από 5 έως 10 έτη).

Μέσα από τη δράση «Εξωστρέφεια» μπορούν να χρηματοδοτηθούν μεταξύ άλλων δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού για βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, βελτίωσης διαδικασιών και διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας και προτυποποίησης, προβολής σε αγορές-στόχους, αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, συσκευασιών και υπηρεσιών κ.ά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας, «η ανάληψη της συγκεκριμένης δράσης καταδεικνύει τη σταθερή προσήλωση της Eurobank στην προώθηση ενός νέου, βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για την ελληνική οικονομία, βασισμένου στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη δυναμική ιδιωτική επιχειρηματικότητα, που πρώτη προέβαλε ήδη από τον Ιούνιο του 2009. Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, εντάσσονται και σημαντικές άλλες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει και με συνέπεια συνεχίζει να υλοποιεί η Τράπεζα, όπως το Πρόγραμμα Διεθνών Επιχειρηματικών Συναντήσεων Go International και η δημιουργία της υπό κατασκευή διαδικτυακής πύλης εξαγωγών www.ExportGate.gr ».