Επιθεώρηση Εργασίας: Πρόστιμα 1,2 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις την εορταστική περίοδο

Σε 1.504 ελέγχους προχώρησαν την περίοδο από 12 Δεκεμβρίου 2023 έως 12 Ιανουαρίου 2024 οι επιθεωρητές εργασίας σε επιχειρήσεις διασκέδασης και εστίασης, ξενοδοχεία, εμπορικά και εποχικά καταστήματα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Επιθεώρησης Εργασίας.

Κατά τους ελέγχους, οι επιθεωρητές επέβαλαν 306 πρόστιμα συνολικού ύψους 1.230.350 ευρώ. Οι θιγόμενοι εργαζόμενοι ανήλθαν σε 838 σε σύνολο 6.429.