>Επιμήκυνση Ελληνικού χρέους μέσω επαναγοράς ομολόγων

>
Καθοριστικός είναι ο ρόλος των τραπεζών, των διεθνών τραπεζών στο ελληνικό χρέος.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία οι διεθνείς τράπεζες μαζί με τις ελληνικές κατέχουν 176 δις ευρώ ελληνικού χρέους.

Τα σενάρια που εξετάζονται και τα σχέδια που εκπονούνται για την επιμήκυνση του ελληνικού χρέους, την επαναγορά ομολόγων και τον ρόλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας οι ελληνικές τράπεζες φαίνεται να προτείνουν μια λύση μια εκ των πολλών λύσεων που πιθανώς να εξετασθούν για την τύχη της Ελλάδος.
Η πρόταση αυτή έχει ως εξής.
Επιμηκύνεται το νέο χρέος με επιτόκιο 3,8% με 4%
Εν συνεχεία τα ομόλογα του παλαιού χρέους 2ετούς έως 7ετούς διάρκειας επιμηκύνονται ως εξής και αυτό αποτελεί και πρόταση τραπεζικών στελεχών.
Η Ελλάδα είτε να δανεισθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είτε το Ευρωπαϊκό Ταμείο να αγοράσει το ίδιο ελληνικό χρέος και παράλληλα επαναγοράζοντας ένα ομόλογο π.χ. 4 ετών το ελληνικό κράτος να το αντικαθιστά με ένα άλλο ομόλογο πιο μακροπρόθεσμης διάρκειας.
Έτσι αντί ένα ομόλογο που κατέχει ένας επενδυτής και λήγει το 2015 να λήξει το 2022 ή 2025.
Πως ακριβώς έχει η πρόταση.
Η επαναγορά χρέους είναι κρίσιμη καθώς μόνο έτσι μπορεί να μειωθεί το χρέος πρακτικά.
Το ελληνικό κράτος μπορεί να απευθυνθεί στην ΕΚΤ ή σε άλλους επενδυτές να επαναγοράσει τα ελληνικά ομόλογα και να αντικαταστήσει αυτά που επαναγόρασε με ομόλογα νέας έκδοσης.
Οι τραπεζίτες θεωρούν ότι αν υπάρξει haircut θα πρέπει να είναι πολύ μικρής κλίμακας και προφανώς χαμηλότερο του 30% που αναφέρεται σε διάφορα σενάρια.
Οι Ελληνικές τράπεζες όμως σπεύδουν να προειδοποιήσουν ότι αν οι όροι επαναγοράς δεν είναι ελκυστικοί οι Ελληνικές και άλλες τράπεζες δεν θα έχουν κίνητρο να προσφύγουν σε μια τέτοια διαδικασία.
Εσχάτως έχουν έρθει στο προσκήνιο σενάριο για την έκδοση private placement μεταξύ Ελλάδος και Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Συγκεκριμένα το ελληνικό δημόσιο θα επιδιώξει να εκδώσει ένα ομόλογο π.χ. 5 ετών 5 δις ευρώ θα το υλοποιήσει με το Ευρωπαϊκό Ταμείο το οποίο θα πραγματοποιήσει private placement.