Επιστολή εργαζομένων στην ΣΕΚΑΠ προς ΑΤΕ Bank

Επιστολή απέστειλαν τα σωματεία Εργατοτεχνιτών και Εργαζομένων της ΣΕΚΑΠ προς το ΔΣ της ΑΤΕ Bank, τον σύμβουλο πώλησης Deloitte Μιχάλη Χατζηπαύλου, το ΔΣ της ΣΕΚΑΠ, καθώς και προς τους θεσμικούς φορείς της περιοχής για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανία. Η επιστολή έχει ως εξής:

 

«Θεωρούμε υποχρέωση μας να επανέλθουμε με την παρούσα επιστολή και να σας επισημάνουμε καίρια θέματα που απασχολούν το σύνολο των εργαζομένων αλλά και την κοινή γνώμη της τοπικής κοινωνίας, σε σχέση με την πορεία του διαγωνισμού πώλησης των μετοχών που κατέχει η ΑΤΕ.
Στην από 16 Νοεμβρίου 2011 επιστολή μας σας επισημάναμε μια σειρά από ζητήματα που καθιστούσαν την πορεία του διαγωνισμού προβληματική και αδιαφανή. Σημειώναμε δε με έμφαση, στην επιστολή μας εκείνη, ότι «ο διαγωνισμός αυτός είχε όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχτεί σε ένα ευνοϊκότατο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον».
Δυστυχώς επαληθευτήκαμε πλήρως στις επισημάνσεις που κάναμε τότε για ουσιώδεις παραλήψεις και εντελώς άστοχους χειρισμούς από πλευράς ΑΤΕ , που είχαν σαν φυσικό αποτέλεσμα την απομείωση της αξίας της εταιρίας. Μερίδια αγοράς που ανεπιστρεπτί χάθηκαν, κατάπτωση εγγυητικών, απουσία της εταιρίας από την αγορά (αφού έπρεπε πλέον να φορολογεί της μετρητοίς) και η συνεπακόλουθη δυσφήμηση της την κατέστησαν μη ελκυστική πια, στη συντριπτική πλειοψηφία των όσων υποψηφίων επενδυτών επέδειξαν από την αρχή ενδιαφέρον και συμμετείχαν αρχικά στις πρώτες φάσεις του διαγωνισμού 
Έτσι φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν 2 μόνο προσφορές από τις 7 αρχικώς προκριθείσες εταιρίες.
Στην ίδια επιστολή μας κάναμε μνεία της ρητής αναφοράς που η ΑΤΕ και ο σύμβουλος πώλησης Deloitte έθεσαν (παρ. 3.2-β΄ φάση διαδικασίας) για:
  • Τον προτιθέμενο βαθμό αξιοποίησης του υφιστάμενου προσωπικού της εταιρίας.
  • Την σχεδιαζόμενη στρατηγική και σχέδιο δράσης, που θα διασφαλίζουν τη βιώσιμη λειτουργία της εταιρίας.
Ευλόγως λοιπόν ζητούσαμε να έχουμε άμεση και έγκυρη πληροφόρηση ως προς αυτό το σκέλος των προσφορών που υποβλήθηκαν και της σχετικής αξιολόγησης των παραπάνω κριτηρίων από πλευράς ΑΤΕ και Deloitte.
Θέταμε δε την πολύχρονη εμπειρία μας στη διάθεση της επιτροπής αξιολόγησης προκειμένου να συμβάλλουμε θετικά προς την κατεύθυνση της προσφορότερης, για την βιωσιμότητα της εταιρίας, λύσης.
Πιστεύαμε ότι η συμμετοχή μας θα ενίσχυε την επιζητούμενη από όλες τις πλευρές διαφάνεια. Δεν θα πρέπει άλλωστε να λησμονεί κανένας ότι η ΑΤΕ είναι μια δημόσια τράπεζα και η ΣΕΚΑΠ μια συνεταιριστική εταιρία. Και αν για τα στενά ευνοούμενα ιδιωτικά συμφέροντα το τίμημα και το εισπραττόμενο χρηματικό όφελος θα ήταν, ίσως , το κυρίαρχο κριτήριο αξιολόγησης , τα κριτήρια αξιοποίησης του προσωπικού και το σχέδιο δράσης για την βιωσιμότητα της ΣΕΚΑΠ έχουν αναντίρρητα δεσπόζουσα θέση.
Πολύ δε περισσότερο αν συνυπολογιστεί η γεωγραφική θέση της εταιρίας στην εθνικά ευαίσθητη περιοχή της Θράκης με τα ιδιαίτερα οξυμένα προβλήματα και με την σε πολύ μεγάλα ποσοστά ανεργία , που μαστίζει τα τελευταία χρόνια την Ξάνθη. Τέλος στην επιστολή μας εκείνη κάναμε αναφορά της έντονης ανησυχίας των εργαζομένων σε σχέση με κάποιους που εμφανίστηκαν στο διαγωνισμό και κάποιους άλλους που φημολογείται ότι λειτουργούσαν αφανώς πίσω από αυτούς.
Τον τελευταίο καιρό οι ενδείξεις έχουν πληθύνει σε ανησυχητικό βαθμό. Πλέον συζητείται ανοιχτά ακόμα και στην κοινή γνώμη της τοπικής κοινωνίας ότι η πώληση της ΣΕΚΑΠ γίνεται με αδιαφανή τρόπο και το μόνο κριτήριο που πρυτανεύει στους κόλπους της ΑΤΕ είναι το όσο το δυνατόν υψηλότερο τίμημα και μόνο. Όμως τόσο κάποια ονόματα ανθρώπων που εμπλέκονται στην αγορά, όσο και η φήμη περί εμπλοκής τους με διωκτικές αρχές, που τα ακολουθεί, δηλητηριάζουν την ομαλή κατάληξη του διαγωνισμού και δεν προϊδεάζουν τη μελλοντική εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας.
Είναι ευνόητο να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για όλα αυτά . Δυστυχώς ουδέποτε κληθήκαμε από την ΑΤΕ, είτε από τον Σύμβουλο Πώλησης, σε ενημερωτική έστω, συνάντηση. Το μόνο που ως τώρα έγινε, και αυτό κατόπιν απαίτησης κάποιων υποψηφίων, ήταν τυπικές συναντήσεις γνωριμίας χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο και βέβαια χωρίς την ανάληψη από μέρους τους καμίας δέσμευσης.
Έστω και τώρα, την ύστατη ώρα, απευθύνουμε έκκληση προς τον κ. Διοικητή της ΑΤΕ, την Επιτροπή Αξιολόγησης και τα μέλη του Δ.Σ. της ΑΤΕ να λάβουν σοβαρά υπόψη αφενός μεν και τα κριτήρια που οι ίδιοι έθεσαν (και ΟΧΙ μόνο το μόνον το τίμημα ) καθώς και την τήρηση των όρων διαφανούς έκβασης του διαγωνισμού.
Οι σαφείς ενδείξεις  που υπάρχουν για εμφάνιση άλλων επίδοξων επενδυτικών σχημάτων στο όνομα του προτιμητέου υποψηφίου επενδυτή, μας κάνουν να είμαστε επιφυλακτικοί και μας γεμίζουν δικαιολογημένες αμφιβολίες.
Ζητούμε επειγόντως συνάντηση με τους αρμοδίους (Επιτροπή Αξιολόγησης, Σύμβουλο Πώλησης) για να εκθέσουμε λεπτομερώς τις απόψεις μας σε αυτήν την τελευταία και κρισιμότερη φάση του διαγωνισμού. Μετά, ίσως, είναι αργά και ουδείς θα δικαιούται να ισχυρίζεται ότι  δεν γνώριζε  ή ότι δεν είχε ενημερωθεί».