Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο φως» στο ενημερωτικό του «Ελ. Βενιζέλος»

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή του το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ A.E.» για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα υφισταμένων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών από τον πωλητή μέτοχο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου».

Η εν λόγω έγκριση αφορά σε καταβολή μετρητών και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.