>Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – Πρόστιμα 2,6 εκατ. ευρώ επέβαλε το 2010

>
Συνολικά πρόστιμα 2,6 εκατ. ευρώ επέβαλε τη χρήση του 2010 σε 151 περιπτώσεις παραβάσεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έναντι 5,65 εκατ. ευρώ το 2009 και 2,18 εκατ. ευρώ το 2008.

Τα μεγαλύτερα πρόστιμα σε αξία αφορούσαν 52 εισηγμένες εταιρείες (989.000 ευρώ) και 35 φυσικά πρόσωπα (864.000 ευρώ).

Στο πλαίσιο εποπτείας συμμόρφωσης των εταιρειών έναντι των διατάξεων του νόμου, η Επιτροπή απέστειλε πέρσυ 62 επιστολές προς εποπτευόμενες εταιρείες προκειμένου αυτές α) να προβούν σε άμεση δημοσιοποίηση πληροφοριών που εκτιμώνται ως «προνομιακές» και β) σε περίπτωση ήδη δημοσιοποιημένης εταιρείας να δημοσιοποιήσουν εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ορθή και σαφή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού.

Επίσης, απέστειλε 48 επιστολές προς εταιρείες προκειμένου αυτές να προβούν σε σε επιβεβαίωση ή διάψευση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών.

Το σύνολο των εσόδων της Επιτροπης Κεφαλαιαγοράς υποχώρησε το 2010 σε 12,56 εκατ. ευρώ έναντι 14,2 εκατ. ευρώ το 2009 (-11,53%) λόγω των χαμηλότερων εισφορών από τις εποπτευόμενες εταιρείες και τη συρρίκνωση της δραστηριότητας έκδοσης μετοχών και ομολόγων. Παρόλα αυτά το τελικό αποτέλεσμα ήταν θετικό κατά 209.104 ευρώ έναντι ζημίας 719.307 ευρώ το 2009. Αυτό συνέβη γιατί το κόστος μισθοδοσίας ήταν χαμηλότερο κατά 1,7 εκατ. ευρώ λόγω εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας αλλά κυρίως λόγω του περιορισμού κατά 22% του κόστους διοικητικής λειτουργίας.

Οπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση της Επιτροπής, την περσινή χρήση υπεβλήθησαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 10 δημόσιες προτάσεις. Οι συγχωνεύσεις μεταξύ εισηγμένων και μη εισηγμένων μετοχών εμφάνισαν υστέρηση σε σχέση με το 2009 καθώς 8 εισηγμένες απορρόφησαν 13 μη εισηγμένες όταν το 2009 16 εισηγμένες είχαν απορροφήσει 26 μη εισηγμένες.

Λιγότερες ήταν και οι εξαγορές (26 έναντι 30). Αντιθέτως, οι εταιρικοί μετασχηματισμοί μέσω αποσχίσεων και απορροφήσεων κλάδων αυξήθηκαν από 5 το 2009 σε 9 το 2010.