>ΕΤΕ: Αναπροσαρμογή επιτοκίων

>
Στην αύξηση, κατά 0,25 της μονάδας, των επιτοκίων βασικών καταθετικών προϊόντων, που αφορούν σε ευρείες ομάδες πελατών της, προχωρεί από τις 20 Ιουνίου η Εθνική Τράπεζα, μετά την πρόσφατη αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Από την ίδια ημερομηνία, η Τράπεζα προβαίνει σε περιορισμένου ύψους αυξήσεις των επιτοκίων ορισμένων δανειακών προϊόντων της, διατηρώντας αμετάβλητα τα επιτόκια των στεγαστικών της δανείων.

Όσον αφορά τα δανειακά προϊόντα, η Τράπεζα προχωράει σε αναπροσαρμογή κατά 0,25 της μονάδας των κυμαινομένων επιτοκίων για επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα κυμαινόμενα επιτόκια καταναλωτικής πίστης που δεν συνδέονται με το επιτόκιο της ΕΚΤ ή το επιτόκιο Euribor, αναπροσαρμόζονται ισόποσα προς την αύξηση του επιτοκίου της ΕΚΤ.

Επισημαίνεται ότι η αύξηση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ (κατά 0,25 της μονάδας), έχει ήδη ενσωματωθεί στα επιτόκια των καταθετικών και δανειακών λογαριασμών που συμβατικά συνδέονται με αυτό.