>ΕΤΕ: Θα αντλήσει €4,7 δισ. από τη διατραπεζική με repo

>

Εγκεκριμένες γραμμές χρηματοδότησης (repo lines)  ύψους 4,7 δισ. ευρώ από διεθνείς τράπεζες, με εγγύηση ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου διαθέτει η Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για οκτώ συνολικά ξένες τράπεζες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διάρκεια αυτών των repos είναι έως 12 μήνες, με όρους ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς για τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς. Η παραπάνω εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος να ανακτήσει σταδιακά πρόσβαση στις διεθνείς χρηματαγορές, προς όφελος ολόκληρης της ελληνικής οικονομίας.
Η Εθνική Τράπεζα, καταλήγει η ανακοίνωση, θα συνεχίσει με συνέπεια την προσπάθεια διεύρυνσης των πηγών χρηματοδότησής της από τις διεθνείς αγορές.