>ΕΤΕ: Ολοκληρωμένες λύσεις για επιχειρήσεις από το i-bank

>

Το εργαλείο διασύνδεσης “SAP-ΕθνοReady”, το οποίο επιτρέπει την απευθείας σύνδεση του συστήματος SAP του Πελάτη με τα συστήματα της τράπεζας, προσφέρει  στους εταιρικούς πελάτες της η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την  SAP Hellas.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το “SAP-ΕθνοReady” αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση, σχεδιασμένη να καλύπτει τις ανάγκες σύνδεσης του Οικονομικού Module της SAP και των εφαρμογών της Εθνικής Τράπεζας για δημιουργία αρχείων Πληρωμών, Άμεσων Χρεώσεων, και Εισπράξεων. Το εργαλείο “SAP-ΕθνοReady” θα υποστηρίζει τις εκδόσεις της SAP  ECC6.0, καθώς επίσης και ειδικές προσαρμοσμένες εκδόσεις συγκεκριμένων Εταιρικών Πελατών.
Με το εργαλείο αυτό, οι Εταιρικοί Πελάτες της Εθνικής Τράπεζας όχι μόνο θα μειώσουν το κόστος και το χρόνο που απαιτούν οι Μονάδες Πληροφορικής τους για τη δημιουργία και επεξεργασία των αρχείων των τραπεζικών τους συναλλαγών, αλλά θα αποκτήσουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας και εκτέλεσης των συναλλαγών τους με πλήρη αυτοματοποίηση. Οι νέες αυτές δυνατότητες είναι κρίσιμης σημασίας για τους Εταιρικούς Πελάτες, καθώς η αυτοματοποίηση των λειτουργιών είναι πλέον επιβεβλημένη για το σύγχρονο τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Mε το εργαλείο “SAP-Εθνοready”, oι Εταιρικοί Πελάτες της SAP Hellas θα αποκομίσουν τα ακόλουθα σημαντικά πλεονεκτήματα:
• Απλοποίηση της διαδικασίας προσαρμογής στα αρχεία της Τράπεζας,
• Ταχύτατη σύνδεση των πελατών με τις ολοκληρωμένες λύσεις της Τράπεζας,
• Μείωση  του κόστους χειρογραφικών εργασιών της κάθε εταιρίας λόγω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (STP)
Το εργαλείο “SAP-Eθνοready”, πλήρως ενοποιημένο με τις υπηρεσίες και λύσεις i-bank της Εθνικής Τράπεζας, προσφέρει πλέον στις Επιχειρήσεις στην Ελλάδα άμεση πρόσβαση στις ασφαλείς και αξιόπιστες πλατφόρμες αυτόματης επεξεργασίας και εκτέλεσης συναλλαγών της Τράπεζας.