>ΕΤΕ: Ο κ. Νίκος Χριστοδούλου στη θέση του Chief Information Officer

>

ethniki_trapezaΟ κ. Νίκος Χριστοδούλου τοποθετήθηκε στη θέση του Chief Information Officer της Τράπεζας και του Ομίλου (Group CIO) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Νίκος Χριστοδούλου, διακεκριμένο στέλεχος της αγοράς με μεγάλη εμπειρία, ήταν μέχρι σήμερα ανώτατο στέλεχος της πολυεθνικής εταιρείας συμβούλων και τεχνολογίας Accenture ενώ στο παρελθόν υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, ως Πρόεδρος στο Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας και στις Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.
Επίσης, ο κ. Δημήτρης Βράϊλας, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, αναλαμβάνει την εποπτεία της λειτουργίας της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας “ETHNODATA” A.E., όπου γίνεται η ανάπτυξη και εγκατάσταση software για λογαριασμό της Τράπεζας και των θυγατρικών της.
Οι παραπάνω θα αναφέρονται στο Γενικό Διευθυντή Οργάνωσης, Πληροφορικής και Προμηθειών της Τράπεζας και του Ομίλου κ. Γεώργιο Πάσχα.
Οι τοποθετήσεις αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση και αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.