ΕΤΕ: Το νέο σχήμα θα συμβάλει στην αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης

Στην υποβολή δημόσιας πρότασης για την εξαγορά του 100% της Eurobank προχώρησε η Εθνική Τράπεζα.

Εφόσον επιτευχθεί η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Eurobank, οι νυν μέτοχοι της ΕΤΕ και οι νυν μέτοχοι της Eurobank θα εκπροσωπούνται στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ κατά 75% και 25% αντίστοιχα.

Μέτοχοι της Eurobank, που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 43,6% του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν τις μετοχές τους στη Δημόσια Πρόταση.