Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα δάνεια των Στρατιωτικών

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι το στρατιωτικό προσωπικό, στο σύνολό του, περιλαμβάνεται στη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στα δάνεια των δημοσίων υπαλλήλων και για την οποία έχει ψηφιστεί ανάλογη διάταξη. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται θέμα οιασδήποτε εξαίρεσης, από την εφαρμογή της ευνοϊκής διευθέτησης, για την μείωση των δόσεων στους δανειολήπτες του δημόσιου τομέα.