>Ζημές ρεκόρ ύψους 1,030 δισ ευρώ για την ΑΤΕΒank στο 9μηνο