>Ζημιές στο 9μηνο για την Πειραιώς λόγω προβλέψεων και PSI

>
Ζημιές ύψους 287 εκατ. ευρώ, μετά από φόρους, αναλογούσες στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εξαιρουμένης της επίπτωσης του PSI, λόγω των αυξημένων προβλέψεων δανείων ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς για το 9μηνο του 2011.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης του PSI (-865 εκατ. ευρώ), τα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναλογούντα στους μετόχους διαμορφώνονται σε -1.153 εκατ. ευρώ.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται πως τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την ελληνική οικονομία δείχνουν σημαντική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης. ΑΕΠ 3ου 3μήνου ’11 -5,2%, ανεργία Αυγούστου 18,4%, δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης -84 μονάδες τον Οκτώβριο ’11 σε ιστορικό χαμηλό, πρόσθετα μέτρα λιτότητας που μειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα. Επιπρόσθετα, η διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε την εφαρμογή αυστηρότερης πολιτικής ρυθμίσεων δανείων, προσαρμοσμένη στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.

Σε αυτό το πλαίσιο σημειώνεται πως ως επακόλουθο αυτών των εξελίξεων, σημειώθηκε σημαντική αύξηση των νέων δανείων σε καθυστέρηση στο 3ο 3μηνο του τρέχοντος έτους έναντι των 2 προηγούμενων 3μήνων, με αποτέλεσμα ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών να διαμορφωθεί στο 11,7% από 9,5% τον Ιούνιο του 2011. Αντίστοιχα, οι προβλέψεις αυξήθηκαν στα 909 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2011 από 402 εκατ. ευρώ πέρυσι (+126% ετησίως), αντιστοιχώντας σε 320 μ.β. ως προς το μέσο όρο δανείων (141 μ.β. το 9μηνο ’10). Έτσι, ο δείκτης κάλυψης από προβλέψεις διατηρήθηκε στο επίπεδο του Ιουνίου ’11 (46%).

Τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν στα 916 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 4%. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα 141 εκατ. ευρώ, ελαφρώς αυξημένα κατά 1% ετησίως, κυρίως από τις προμήθειες της εμπορικής τραπεζικής (+5%).

Τα συνολικά καθαρά έσοδα λειτουργίας ενισχύθηκαν στο εξεταζόμενο διάστημα κατά 12% και ανήλθαν στα 1.202 εκατ. ευρώ.

Το λειτουργικό κόστος εμφάνισε κάμψη 4,4% ετησίως, στα 576 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω μείωσης στην Ελλάδα (-6%).

Σύμφωνα με τη ίδια πάντα ανακοίνωση, στο εξεταζόμενο διάστημα οι δαπάνες προσωπικού του ομίλου εμφανίζουν κάμψη 4%, στα 274 εκατ. ευρώ, (-5% στην Ελλάδα), ενώ μείωση 7% εμφάνισαν τα γενικά διοικητικά έξοδα τα οποία διαμορφώθηκαν στα 237 εκατ. ευρώ (-10% στην Ελλάδα).

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε στο 48% από 56% πέρυσι.

Τα δάνεια μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα €35,5 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 4% από την αρχή του έτους.

Οι καταθέσεις υποχώρησαν κατά 14% από την αρχή του έτους, στα 24,5 δισ. ευρώ, καθώς -όπως σημειώνεται- συνεχίστηκαν οι εκροές από Ελλάδα στο 3ο 3μηνο, με χαμηλότερο ωστόσο ρυθμό έναντι του 2ου 3μήνου (-4% και -10% αντίστοιχα). Σημειώνεται ότι η ελληνική αγορά καταθέσεων (ιδιωτικός και δημόσιος τομέας – στοιχεία ΤτΕ) μειώθηκε κατά 14% ή – €32 δισ το 9μηνο ’11.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν το Σεπτέμβριο ’11 στα €2,9 δισ, ενώ τα συνολικά εποπτικά ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα €3,1 δισ. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 8,8%, ο δείκτης Tier I στο 7,8%, ενώ ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I- ΕΒΑ ορισμός), στον οποίο περιλαμβάνονται οι προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου, διαμορφώθηκε στο 7,4%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος του ομίλου, Μιχάλης Σάλλας, δήλωσε: «Στο 2ο 6μηνο του ’11 παρατηρείται σημαντική αύξηση της αβεβαιότητας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Η κρίση χρέους έχει εξαπλωθεί στον πυρήνα της ευρωζώνης, βάζοντας σε κίνδυνο τη συνοχή της και την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και απαιτούνται σημαντικές και ταυτόχρονα γενναίες αποφάσεις από τους ηγέτες της Ευρώπης στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου.

Στην θετική κατάληξη αυτών των συζητήσεων προσβλέπει η ελληνική οικονομία για την αποκατάσταση κλίματος σταθερότητας και την ταχύτερη επάνοδό της σε αναπτυξιακή τροχιά, αντιμετωπίζοντας έτσι και το οξύ πρόβλημα της ανεργίας. Η άμεση ενεργοποίηση των αναπτυξιακών μηχανισμών, όπως κονδύλια ΕΣΠΑ και ΕΤΕπ, θα συμβάλει σημαντικά στην κατεύθυνση αυτή.

Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, επικεντρώσαμε την πολιτική μας στη θωράκιση του ισολογισμού μέσω εφαρμογής αυστηρότερων κριτηρίων αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου δανείων και σημαντικής αύξησης των προβλέψεων. Αυτό, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη βελτίωση των λειτουργικών εσόδων και τη λήψη μέτρων δραστικής μείωσης του κόστους, που έχουν ήδη αποφασιστεί, θα οδηγήσουν σε βελτίωση των μεγεθών της Τράπεζας την επόμενη περίοδο».

Από την πλευρά του, ο CEO του ομίλου κ. Σταύρος Λεκκάκος, σημείωσε: «Μέσα σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, η προ προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου το 9μηνο 2011 παρουσιάζεται ανθεκτική. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν σε €608 εκατ (*) έναντι €468 εκατ το 1ο 9μηνο 2010, με άνοδο των καθαρών εσόδων κατά 12% και ουσιαστική μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 4% (-6% στην Ελλάδα). Η μείωση του κόστους είναι σύμφωνη με το στόχο που έχει τεθεί για το 2011 (-5%), ενώ για το 2012 έχουν ληφθεί μέτρα για σημαντικά μεγαλύτερη μείωση του κόστους λειτουργίας.

Η επιδείνωση όλων των βασικών δεικτών της ελληνικής οικονομίας στο 3ο 3μηνο ’11 και η εφαρμογή αυστηρότερης πολιτικής ρυθμίσεων δανείων είχαν ως αποτέλεσμα ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση του Ομίλου να διαμορφωθεί στο 11,7% στις 30.9.11 (+2 π.μ. από τις 30.6.11). Παρά την αύξηση αυτή των δανείων σε καθυστέρηση, με τη σημαντική αύξηση των προβλέψεων στα €909 εκατ στο 9μηνο ’11 από €402 εκατ πέρυσι, ο δείκτης κάλυψης διατηρήθηκε στο 46% και οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν στο 5,3% του συνόλου των δανείων».