>Η αβεβαιότητα παραμένει…

>
Λίγες μέρες έπειτα από την ανακοίνωση του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής από τον πρωθυπουργό, κ. Γιώργο Παπανδρέου την Παρασκευή και την παρουσίαση του προγράμματος των αποκρατικοποιήσεων, η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά στρέφει τώρα το βλέμμα σε αυτό που ήθελε να ακούσει, αλλά τελικά δεν άκουσε…. στα μέτρα… , η εξειδίκευση των οποίων αναμένεται να δημοσιευθεί μετά το Πάσχα, όπως ανακοινώθηκε δια στόματος του πρωθυπουργού.

Ελληνες και ξένοι αναλυτές παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι από την παράταση που πήρε η ανακοίνωση των μέτρων, τονίζοντας με επικριτικό ύφος ότι «η ομιλία του κ. Γ. Παπανδρέου δεν ξεκαθάρισε το τοπίο, καθώς η αβεβαιότητα παραμένει».

Στο μεταξύ, την ίδια ώρα το «κρυφτό» δηλώσεων – διαψεύσεων περί αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, καθώς και περί συνολικής επιμήκυνσης αποπροσανατολίζουν την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, η οποία προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί να ανακάμψει.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο γενικός δείκτης του ΧΑ έκλεισε με πτώση της τάξεως του 1,3% στις 1469 μονάδες και με τον τζίρο να διαμορφώνεται μόλις στα 84 εκατ. ευρώ.

Ερχονται ριζικές αλλαγές στο ΧΑ

Σε μία ευέλικτη και σύγχρονη αγορά μετατρέπεται από τον Μάιο το ΧΑ. Ηδη βρίσκεται στη διάθεση των φορέων το κείμενο διαβούλευσης τόσο για τη βελτίωση της χρηματιστηριακής αγοράς και των παραγώγων όσο και των αλλαγών στους δείκτηες FTSE, αφού έχουμε φτάσει στο σημείο να υπάρχει δείκτης FTSE για μία μόνο μετοχή.
Η εικόνα του ΧΑ προς τους ξένους, αν θέλει να λέγεται διεθνοποιημένη αγορά, αλλάζει. Οι φορείς καταθέτουν τις προτάσεις τους μέχρι το τέλος Απριλίου και σε ένα από τα επόμενα διοικητικά συμβούλια, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Μαΐου, θα έχουν αποφασίσει και θεσμοθετήσει τις νέες αλλαγές.

ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ

Κατ’ αρχήν, μεγάλη και μικρή κεφαλαιοποίηση καταργούνται και δημιουργείται μία νέα, ενιαία και αδιαίρετη αγορά, που θα λέγεται πλέον Αγορά Αξιών. Επιτήρηση, αναστολή, εβδομαδιαία και ωριαία διαπραγμάτευση παραμένουν ως έχουν. Για τη νέα Αγορά Αξιών απαιτούνται ως ελάχιστα ίδια κεφάλαια τα 3 εκατ. ευρώ και θετικό EBITDA για τις 2 τελευταίες χρήσεις.

Κέρδη προ φόρων θα πρέπει να εμφανίζουν για τις δύο τελευταίες χρήσεις πάνω από 2 εκατ. ευρώ. Η ελάχιστη διασπορά που απαιτείται είναι της τάξης του 25%, αλλά 15% απαιτείται για κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δισ. ευρώ. Ο φορολογικός έλεγχος που απαιτείται είναι για όλες τις χρήσεις που έχουν δημοσιευτεί οικονομικές καταστάσεις, πλην της τελευταίας (σ’ αυτό το σημείο δεν αλλάζει κάτι).

ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Αλλαγές έρχονται και ως προς τη δέσμευση (lock – in) των μετοχών. Μέχρι τώρα ίσχυε ότι μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% επιτρέπεται να μεταβιβάσουν κατά το πρώτο έτος μετά την εισαγωγή κατ’ ανώτατο όριο, το 25% του συνόλου των μετοχών τους, εφόσον πληρούν το κριτήριο της κερδοφορίας και των ιδίων κεφαλαίων της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Η αλλαγή που έρχεται με τη νέα Αγορά Αξιών, οι μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% και με εκτιμώμενη κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη των 100 εκατ. ευρώ, επιτρέπεται να μεταβιβάσουν κατά το πρώτο έτος μετά την εισαγωγή, μετοχές που αντιστοιχούν κατ’ ανώτατο όριο σε ποσοστό 25% του συνόλου των μετοχών τους.

Ο θεσμός του ειδικού συμβούλου «κληρονομείται» από τη μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση και στη νέα Αγορά Αξιών με εκτιμώμενη κεφαλαιοποίηση πάνω από 100 εκατ. ευρώ υποχρεωτικά για δύο χρόνια. Επίσης, οι εισηγμένες που θα συμμετέχουν στη νέα κατηγορία έχουν υποχρεώσεις ενημέρωσης προς τους αναλυτές, κάτι που ήταν προαιρετικό για τις εταιρείες της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Αλλαγές στους δείκτες FTSE

Οπως αναφέρει το ΧΑ στην πρότασή τους προς τους φορείς δηλαδή στην Ενωση Εισηγμένων Εταιρειών, στους χρηματιστές (ΣΜΕΧΑ) και την Ενωση Θεσμικών Επενδυτών, «οι μετοχές των εταιρειών που είναι εισηγμένες στη νέα Αγορά Αξιών θα αποτελούν το περιβάλλον επιλογής των δεικτών FTSE». Προτείνεται, λοιπόν, η διατήρηση μόνο των βασικών δεικτών FTSE/XA:

– FTSE/XA 20

– FTSE/XA Mid Cap

– FTSE/XA Small Cap

ως μέσου καταγραφής των τάσεων Large, Mid & Small εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑ. Δηλαδή, προτείνεται:

– Μετονομασία του δείκτη FTSE/XA 20 σε FTSE/XA Large Cap ώστε να είναι ξεκάθαρο το τμήμα της αγοράς στο οποίο αναφέρεται ο δείκτης.

– Αλλαγή στον αριθμό των μετοχών που απαρτίζουν τη σύνθεση των δεικτών, ώστε να απεικονίζεται καλύτερα η δραστηριότητα κάθε τμήματος της αγοράς υπό το πρίσμα των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά.

– Παύση υπολογισμού των δεικτών FTSE/XA Liquid Mid και FTSE/XA International.

– Κατάταξη των μετοχών κατά φθίνουσα κεφαλαιοποίηση, ώστε να σχηματιστεί η σύνθεση κάθε δείκτη π.χ. οι Χ πρώτες μετοχές της κατάταξης θα απαρτίζουν τoν δείκτη FTSE/XA Large Cap κ.ο.κ.
Για τον προσδιορισμό της βέλτιστης λύσης όσον αφορά τον αριθμό των μετοχών που θα απαρτίζουν την σύνθεση κάθε δείκτη, εξετάστηκαν τρία διαφορετικά σενάρια:

Σενάριο Α

FTSE/XA Large Cap από 20 σε 25 μετοχές

FTSE/XA Mid Cap από 40 σε 20 μετοχές

FTSE/XA Small Cap από 80 σε 15 μετοχές

Σενάριο Β

FTSE/XA Large Cap από 20 σε 25 μετοχές

FTSE/XA Mid Cap από 40 σε 30 μετοχές

FTSE/XA Small Cap από 80 σε 30 μετοχές

Σενάριο Γ

FTSE/XA Large Cap από 20 σε 25 μετοχές

FTSE/XA Mid Cap από 40 σε 25 μετοχές

FTSE/XA Small Cap από 80 σε 25 μετοχές
Και στα τρία εναλλακτικά σενάρια ο αριθμός μετοχών που θα απαρτίζουν τη σύνθεση του δείκτη

FTSE/XA Large Cap παραμένει σταθερός στις 25 μετοχές.

Η σύνθεση των δεικτών σύμφωνα με το εναλλακτικό σενάριο Α αποτελεί τη βέλτιστη λύση γιατί συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.

Ο μικρότερος αριθμός μετοχών που συμμετέχουν συνολικά στη σύνθεση των δεικτών – 60 μετοχές – αντιμετωπίζει καλύτερα το πρόβλημα του περιορισμένου αριθμού μετοχών που πληρούν τα κριτήρια των βασικών κανόνων.

Η εμπορευσιμότητα που έχει συγκεντρωθεί στις μετοχές της σύνθεσης του FTSE/ΧΑ Large Cap θα μοιραστεί σε περισσότερες μετοχές.

Το χάσμα – σε όρους κεφαλαιοποίησης και συναλλακτικής δραστηριότητας – ανάμεσα στις μετοχές των δεικτών FTSE/ΧΑ Large Cap και FTSE/ΧΑ Mid Cap θα περιοριστεί.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών που συμμετέχουν στη σύνθεση του δείκτη FTSE/ΧΑ Mid Cap θα αυξηθεί – προσπαθώντας να συμμετάσχουν στη σύνθεση του δείκτη FTSE/ΧΑ Large Cap – αυξάνοντας έτσι την κυκλοφοριακή τους ταχύτητα (turnover velocity).

Το κόστος συντήρησης του δείκτη FTSE/ΧΑ Small Cap θα μειωθεί και ο δείκτης θα γίνει πιο ομοιογενής γιατί οι μετοχές που θα απαρτίζουν τη σύνθεσή του θα έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος (σε όρους κεφαλαιοποίησης) χωρίς σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους.

Η δημιουργία προϊόντων βασισμένων στους δείκτες FTSE/ΧΑ Mid Cap και FTSE/ΧΑ Small Cap θα γίνει ευκολότερη λόγω του μικρότερου κόστους που εξασφαλίζει στον εκδότη, ο περιορισμένος αριθμός μετοχών στη σύνθεσή τους.