>Η ανακοίνωση της S&P “χτυπάει” και τα ελληνικά ομόλογα

>
Η ανακοίνωση της αρνητικής αξιολόγησης του αμερικάνικου χρέους από την S&P απέσπασε με απότομο τρόπο την προσοχή των αγορών από την πυκνή φιλολογία των τελευταίων 24ωρων για την αναδιάρθρωση ή μη του ελληνικού χρέους.

Το πόσο αυτό όμως θα βοηθήσει να μειωθεί η πίεση τα spreads και στα CDS των ελληνικών ομολόγων είναι πολύ αμφίβολο. Και αυτό γιατί η ανακοίνωση της S&P φέρνει στην επιφάνεια αυτό που όλοι ήξεραν αλλά κανείς δεν ομολογούσε, ότι δηλαδή η κρίση υπερχρέωσης μπορεί να είναι εκκωφαντική στην Ελλάδα, αλλά η πηγή της βρίσκεται στις ΗΠΑ, που αμφισβητείται για πρώτη φορά μετά την Lehman Brothers σαν “risk free” περιοχή της αγοράς.

Η επέκταση της περιοχής κινδύνου μετά την ανακοίνωση της S&P, θα αυξήσει αντί να μειώσει τις πιέσεις των αγορών για την Ελλάδα όπως και για τις άλλες προβληματικές οικονομίες του ευρωπαϊκού Νότου, καθώς οι τράπεζες και τα επενδυτικά funds είναι υποχρεωμένα να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την επιφυλακή τους απέναντι στο κίνδυνο χρεοστασίου.

Αξιοσημείωτο στοιχείο αυτής της νέας κατάστασης είναι το γεγονός ότι η πίεση που δημιουργήθηκε στο αμερικάνικο χρέος με την ανακοίνωση της S&P “χτυπάει” στην Ευρώπη και κυρίως στις γερμανικές τράπεζες οι οποίες είναι “φορτωμένες” με αμερικάνικο χρέος.

Είναι οι ίδιες όμως τράπεζες που μαζί με τις γαλλικές είναι φορτωμένες και με περισσότερα από 100 δισ. ευρώ ελληνικού χρέους.

Ο συνδυασμός δεν είναι και ο καλύτερος για να μειώσει την κινητικότητα και την πίεσή τους απέναντι στα ελληνικά ομόλογα.

Παράλληλα όμως ενεργοποιείται ακόμα περισσότερο και η ένταση από την αγορά συμβολαίων ασφαλίστρων κινδύνου (CDS) τα οποία έχουν χτυπήσει “κόκκινο” τις τελευταίες ημέρες ξεπερνώντας προηγούμενα υψηλά τιμών.

Όπως παραδέχονται στην πλειονότητά τους οι αναλυτές στην αγορά ομολόγων, κάθε νέος κίνδυνος που εμφανίζεται στην αγορά επιδεινώνει την θέση όσων ήδη βρίσκονταν σε δυσκολία και η ανακοίνωση της S&P για το αμερικάνικο χρέος έκανε σημαντική δουλειά στην κατεύθυνση αυτή, όπως έδειξε η αντίδραση των ξένων αγορών χθες.