Η απάντηση της ΑΤΕ για τη ΣΕΚΑΠ

Απαντήσεις σε δημοσιεύματα που αναφέρονται στους λόγους που κρίθηκε άγονος ο διαγωνισμός για την ΣΕΚΑΠ δίνει η Αγροτική Τράπεζα. Συγκεκριμένα η τράπεζα ανακοινώνει τα εξής: «H διαδικασία πώλησης του πακέτου των μετοχών (50,36%) της ATEbank στην ΣΕΚΑΠ (η οποία με ημερομηνία 31.12.2011 είχε αρνητικά Ίδια Κεφάλαια 32 εκ. ευρώ, σύνολο υποχρεώσεων 107 εκ. ευρώ των οποίων δάνεια 80 εκ. ευρώ περίπου, κύκλο εργασιών 29 εκ. ευρώ και αριθμό υπαλλήλων 252), έγινε με διεθνή δημόσια πρόσκληση και με όλους τους κανόνες της αγοράς και πλήρους διαφάνειας.

Για την διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας η ATEbank προσέλαβε εξειδικευμένη εταιρία Συμβούλων (Deloitte) και εξειδικευμένο νομικό γραφείο (Καρατζάς και Συνεργάτες). Οι υποψήφιοι επενδυτές αξιολογήθηκαν από την Τράπεζα, σε συνεργασία με τους παραπάνω Συμβούλους Πώλησης, μεταξύ δε της αξιολόγησης αυτής περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της αξιοπιστίας και φερεγγυότητας των υποψήφιων επενδυτών. Η εταιρία Bommidala Enterprises Ltd (BEPL), η οποία αξιολογήθηκε ως φερέγγυα και αξιόπιστη ανακηρύχθηκε πρώτος προτιμητέος υποψήφιος σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

Πριν την υποβολή της τελικής του πρότασης, κατά τη διαδικασία του οικονομικού και νομικού ελέγχου που διεξήχθη, ο υποψήφιος επενδυτής έλαβε όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες για την ΣΕΚΑΠ που ήταν σε γνώση της Μετόχου ΑΤΕbank. Το θέμα των υποχρεώσεων της εταιρίας στην Αμερική έγινε γνωστό κατά την ολοκλήρωση του οικονομικού και νομικού ελέγχου με στοιχεία 31.12.2011 και ο υποψήφιος επενδυτής το αξιολόγησε κατά την υποβολή της τελικής προσφοράς του και των διαπραγματεύσεων που ακολούθησαν.

Σε καμία περίπτωση το θέμα αυτό δεν αποτέλεσε λόγο για την αποχώρηση του υποψηφίου επενδυτή όπως αναληθώς αναφέρεται σε δημοσιεύματα. Η Τράπεζα προς διασφάλιση των συμφερόντων της αλλά και των συμφερόντων των λοιπών μετόχων, των εργαζομένων και των πιστωτών της ΣΕΚΑΠ, παρά την γνωστή δεινή οικονομική θέση της εταιρίας αυτής που αναφέρεται ανωτέρω, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, την σημαντική κεφαλαιακή ενίσχυσή της από τους επενδυτές (30 εκ. ευρώ σε μετρητά), την διασφάλιση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας (και την ενδεχόμενη αύξησή τους) και την συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας, γι’ αυτό και δέχτηκε να διαγράψει σημαντικό ύψος των δανειακών απαιτήσεών της.

Δυστυχώς, η συναλλαγή δεν ολοκληρώθηκε γιατί, χωρίς καμία υπαιτιότητα της ATEbank, δεν λήφθηκε απόφαση για την απαιτούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΣΕΚΑΠ στην Γενική Συνέλευση της 6.3.2012 (αναβλήθηκε υποχρεωτικά κατά το νόμο με αίτημα του άλλου βασικού μετόχου ΣΕΚΕ Α.Ε.) σε συνδυασμό με την μη επίτευξη συμφωνίας μεταξύ υποψήφιου επενδυτή και ΣΕΚΕ.

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και στην σχετική επιστολή μη ολοκλήρωσης της συναλλαγής που απέστειλε ο υποψήφιος επενδυτής στον Σύμβουλο Πώλησης, στην οποία, πέραν των ευχαριστιών για την άριστη συνεργασία που είχε με την ΑΤΕbank και τους Συμβούλους της, αναφέρεται στους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση.

Όλα τα άλλα που περιέχονται στα δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια και εξυπηρετούν άλλες σκοπιμότητες. Πάντως, η ATEbank, ως μέτοχος και ως βασικός πιστωτής της ΣΕΚΑΠ, εξετάζει κάθε δυνατότητα να εξευρεθεί βιώσιμη λύση στις επόμενες ημέρες. Το ίδιο δε ευελπιστούμε να πράξουν και οι λοιποί μέτοχοι»