>Η Εθνική Τράπεζα είναι ο μεγαλύτερος ξένος πιστωτής της Κύπρου

>

Σύμφωνα με τα πανευρωπαϊκά stress tests που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, οι μεγαλύτεροι ξένοι πιστωτές της Κύπρου, είναι ελληνικές, γαλλικές και γερμανικές τράπεζες.

Όπως προκύπτει από τους ισολογισμούς των 88 ξένων τραπεζών που συμμετείχαν μαζί με τις δύο κυπριακές τράπεζες -τράπεζα Κύπρου και Marfin- στα stress tests, η συνολική έκθεση τους στο κυπριακό χρέος ανέρχεται σε 0,9 δισ. ευρώ ή το 8,5% του συνολικού κυπριακού χρέους ύψους €10,6 δισ. που είχε εκδοθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Ο μεγαλύτερος ξένος πιστωτής της Κύπρου είναι η Εθνική Τράπεζα που κατείχε στο τέλος του 2010 κυπριακό χρέος ύψους €138 εκ. Ακολουθούν η γαλλική BPCE με €128 εκ., η γερμανική Commerzbank με €128 εκ., η Eurobank με €122 εκ. και η BNP Baribas με €91 εκ.

Ορισμένες από τις ελληνικές τράπεζες με σημαντική παρουσία στην Κύπρο, όπως η Alpha Bank έχουν σχετικά μικρή έκθεση σε κυπριακό χρέος – μόλις €32 εκ. Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς έχει έκθεση €22 εκ. Οι δύο κυπριακές τράπεζες που μετείχαν στα stress tests έχουν δανείσει το κυπριακό δημόσιο με €1441 εκ., €1156 εκ. η Τράπεζα Κύπρου και €285 εκ. η Marfin.

Μεγάλο μέρος του χρέους (1,4 δισ. ευρώ) κατέχει η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ), εγχώρια και ξένα ταμεία προνοίας και ασφαλιστικά ταμεία.