Η Ελλάδα θα αργήσει να δει τα λεφτά της δόσης – Έχει υλοποιήσει 9 από τα 15 προαπαιτούμενα…

Κοινοτικός αξιωματούχος: Η Ελλάδα έχει εκπληρώσει μόνο εννέα από τα 15 προαπαιτούμενα

Σύμφωνα με του Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, κοινοτικός αξιωματούχος επισήμανε σήμερα  ότι είναι ακόμα μεγάλη η απόσταση ανάμεσα στην επί της αρχής συμφωνία για την επιστροφή της Τρόικας στην Αθήνα και την πραγματική εκταμίευση της δόσης για την Ελλάδα.

Οι κοινοτικές Αρχές έχουν στα χέρια τους έναν ακόμα πιο μακρύ κατάλογο με “προαπαιτούμενα – prior actions – που θα πρέπει να έχουν νομοθετηθεί, εγκριθεί και πιστοποιηθεί ως προς την υλοποίηση, πολύ προτού η Ελλάδα λάβει χρήματα στα χέρια για να πληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Σύμφωνα με κοινοτικό αξιωματούχο που επικαλείται το πρακτορείο, “αν δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά, ο Πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλπουμ θα έχει μπροστά του εισήγηση για εκπλήρωση μόνο του 1/3 των δεσμεύσεων”, όπως δήλωνε την Παρασκευή. Από τον ογκώδη κατάλογο με τα prior actions, υπάρχει όμως και μια λίστα με 15 μεταρρυθμίσεις κλειδιά στις οποίες θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και να έχουν “ελεγχθεί πλήρως” πριν από όποια άλλη εξέλιξη. Κάποιες έχουν ήδη γίνει. Στην πράξη από αυτές, 9 μέτρα εκκρεμούν, 4 έχουν εκτελεστεί και 2 βρίσκονται υπό επαλήθευση.

Συγκεκριμένα:

– Υιοθέτηση ενός προϋπολογισμού για το 2017 για την επίτευξη στόχο για πρωτογενές έλλειμμα 1,75% του ΑΕΠ (Εγινε)

– Θέσπιση νομοθεσίας για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου οργανισμού Εσόδων. (Εγινε)

– Υιοθέτηση νομοθεσίας και μέτρων για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. (υπό επαλήθευση το αν έχει εκτελεστεί αποτελεσματικά)

– Υιοθέτηση νομοθεσίας και διαρθρωτικών μέτρων (π.χ. κεντρικές προμήθειες, χαμηλότερες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων, την προώθηση των γενόσημων) για τον έλεγχο των δαπανών υγείας (Εκκρεμεί)

– Νομοθέτηση του Εγγυημένου Ελάχιστου Εισοδήματος (Εγινε)

– Θέσπιση νομικού πλαισίου για ένα καθεστώς εξωδικαστικών συμβιβασμών (Εκκρεμεί)

– Θέσπιση νομοθεσίας για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, π.χ. εταιρικό δίκαιο περί αφερεγγυότητας, νομική προστασία για τους υπαλλήλους που διαγράφουν τα χρέη (υπό επαλήθευση ορθής εφαρμογής)

– Οριστικοποίηση των αλλαγών στη διακυβέρνηση των διοικητικών συμβουλίων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (εκκρεμεί)

– Καθιέρωση και έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων και επενδύσεων HCAP (Εγινε)

– Προώθηση μεγάλων έργων ιδιωτικοποιήσεων, π.χ. περιφερειακά αεροδρόμια, το λιμάνι του Πειραιά, το Αεροδρόμιο Αθηνών, Ελληνικό (Εκκρεμεί)

– Ευθυγράμμιση του πλαισίου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις συλλογικές απολύσεις και συνδικαλιστικής δράσης με ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές με βάση έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα (Εκκρεμεί)

– Εφαρμογή των (+/- 230) συστάσεων του ΟΟΣΑ για την ενίσχυση του ανταγωνισμού (Εκκρεμεί)

– Υιοθέτηση νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση των επενδύσεων αδειών σε τρεις βασικούς τομείς (Εγινε) και την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών σε βασικά επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων των μηχανικών (Εκκρεμεί)

– Τροποποίηση της νομοθεσίας για τη χρήση της γης και σε εθνικό επίπεδο, ίδρυση γραφείων κτηματολογίου (Εκκρεμεί)

– Λήψη περαιτέρω μέτρων για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Εκκρεμεί)

Στην πράξη, επισημαίνει το δημοσίευμα, τα βήματα μέχρι την εκταμίευση είναι πάρα πολλά. Πρώτον τη Δευτέρα, ή το συντομότερο δυνατόν οι ελληνικές Αρχές πρέπει να συμφωνήσουν με τις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον τους “όρους επιστροφής της τρόικας”, δηλαδή την ανάγκη για πρωτογενή πλεονάσματα για μια τριετία ως πενταετία (ανάλογα με το σενάριο που θα επιλεγεί) και τη λήψη των πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων 2 μονάδων του ΑΕΠ (ασχέτως αν αυτό θα αναθεωρηθεί το προσεχές διάστημα).

Δεύτερον, να επιστρέψει η τρόικα και να συνομολογήσει με τις Αρχές ένα SLA – staff level agreement – συμφωνία σε επίπεδο προσωπικού. Στη συμφωνία θα περιλαμβάνεται το σύνολο των όρων που η Ελλάδα πρέπει να εκτελέσει ως την εκταμίευση. Το SLA θα περιέχει πρόβλεψη για ποσό επόμενης δόσης και ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους.

Τρίτον να συνέλθει εκ νέου το Εurogroup (Μάρτιο ή Απρίλιο) και να επικυρώσει το SLA, να διαλέξει προαπαιτούμενα προς εκτέλεση σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και να τα συνδέσει με τμήματα της εκταμίευσης. Σε αυτό το ανακοινωθέν του Εurogroup θα πρέπει ιδανικά να περιληφθεί και η επίσημη ανακοίνωση ότι το ΔΝΤ θα προτείνει στο ΔΣ του χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την Ελλάδα. Θα πρέπει στη συνέχεια να συνεδριάσει το ΔΣ στην Ουάσιγκτον και να το εγκρίνει.