Η επίμαχη 6 σελίδα με τις περικοπές στις συντάξεις

Η επίμαχη 6 σελίδα με τις περικοπές στις συντάξεις